Hvordan finne trygge, miljøvennlige klær

Det finnes en rekke merkeordninger for økologiske bomullsvarer. De er forholdsvis like, men kravene er noe forskjellige. Merker som GOTS og IVN har strengere kriteria enn Svanen/ EU-blomsten. GOTS og IVN blir kalt økologimerker, mens Svanen/ EU-blomsten er miljømerker. Merket Öko-Tex kan skape forvirring på norsk. Navnet henviser ikke til økologisk, men til miljø.

Økologimerkene GOTS og IVN forutsetter sertifiserte økologiske naturfibre, og foredlingen følger en helse og miljøvennlig tankegang. Så langt som mulig bruker fabrikkene naturlige substanser til spinning, veving og strikking. Der dette ikke er mulig, for eksempel ved farging, er kravene strenge. Økologi-merkene har lister over substansene som er godkjente - positivlister. I tillegg krever de tester av ferdige varer for å kunne garantere at de ikke inneholder sprøytemidler, tungmetall, Azo-farger eller formaldehyd.

Miljømerker som Svanen/ EU-blomsten gjelder for de fleste typer tekstiler. Råstoff kan være, men behøver ikke være økologisk. Disse merkene har tatt utgangspunkt i eksisterende, konvensjonell industri og forskning om skadevirkninger fra kjemikalier. EU-blomsten og Svanen har derfor listet opp de forbudte stoffene - negativlister. Alle andre substanser er lovlige inntil ny forskning foreligger.

Økologiske merker har strenge krav, og positivlistene er enkle å forholde seg til for produsentene av økologiske naturtekstiler.

Tekstilbransjen har tusener av syntetiske substanser å velge mellom. Bare for fargekjemikalier finnes det 10.000 forskjellige. Ved innføringen av EU's nye regelverk for kjemikalier, REACH, er det beregnet at 30 000 tekstilsubstanser enda ikke har blitt testet. Miljømerkene har derfor en stor oppgave med å luke ut skadelige substanser. EU's mål er at miljømerket blomsten skal kunne passe for ca 30% av varene i en produktkategori. De strengere økologimerkene vil ha en mye mindre andel.

Hvem står bak?

Det mest kjente økologimerket for ti år siden var EKO fra Control Union/ SKAL. De seneste årene har SKAL gått over til å sertifisere for GOTS. Dette selskapet kan best sammenlignes med det norske Debio (Ø-merket). Control Union er akkreditert i Holland av Dutch Accreditaion Council (RvA), i Tyskland og i en rekke andre land. De er medlem av IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Rettesnoren for SKAL's arbeid framover er at tekstiler skal kunne være fullstendig nedbrytbare eller gjenvinnbare. I Norge er det ingen organisasjoner eller myndigheter som støtter økologimerkene slik som ellers i Europa. Debio (Ø-merket) gjelder ikke for tekstiler.

IVN (Internasjonal Forening for Naturtekstilbedrifter) har fremdeles utbredte økologimerker for naturtekstiler i Europa: IVN Better og Best.

EU står bak miljømerket blomsten, og stiftelsen Miljømerking administrerer EU-blomsten og Svanen i Norge. (Opprettet av regjeringene i de nordiske landene). EU's hensikt med blomsten er at en større del av den konvensjonelle industrien skal bli mer miljø- og helsevennlig.

Svanen er nå harmonisert med kravene til EU-blomsten for bomullstekstiler. Før 2012 måtte bomullsfibre være økologiske eller i overgang til å bli økologiske med Svanen. Dette har de nå gått bort fra for å øke volumet. EU-blomsten arbeider med å harmonisere kriteria med Öko-Tex. Dette helsemerket tester kun innhold i ferdige varer, mens EU-blomsten stort sett definerer innput og tester vannavløp. Öko-Tex er fremdeles mye mer utbredt enn EU-blomsten i Tyskland. EU ser ikke på harmonisering med økologimerker som EKO fordi de har annen fokus og er helt forskjellige med positivlister istedenfor negativlister.

ProduktbildeI 2002 tok IVN (International Assosiation Natural Textile Industry) initiativet til å danne «International Working Group on Global Organic Textile Standard» for å harmonisere de ulike regionale tilnærmingene til økologisk sertifisering av tekstiler. Arbeidsgruppen publiserte Global Organic Textile Standard (GOTS) i 2005. GOTS er et felles minimum for "økologiske tekstiler". Det er seks godkjente sertifiserere i verden. Control Union/SKAL og IMO er blant disse.

Hva er forskjellen?

Ved første øyekast er ikke forskjellen så stor mellom økologi- og miljømerkene, men ser vi nærmere etter, er økologimerkene ganske mye strengere.

Bomull for Svanen kan være i overgang fra konvensjonell til økologisk eller inneholde en liten andel økolologiske fibre, mens for EKO må den være fullstendig økologisk. Svanen/ EU-blomsten setter ingen grenser for rester av sprøytemidler så lenge bomullen er i overgang til økologisk. Analyser av ferdige varer er heller ikke påkrevet i henhold til kriteria.

Bomull for økologimerker som EKO og GOTS må være fullstendig økologisk og i tillegg kreves det at ferdige varer blir testet for rester av sprøytemidler. Årsaken til dette er problemer med avdrift av sprøytemidler fra naboplantasjer og eventuell prosessering i samme anlegg som konvensjonelle varer.

Svanen/EU-blomsten sier at 95% av vaske- og rensemidler må være tilstrekkelig biologisk nedbrytbart og definerer tilstrekkelig som 60-80% (avhengig av testmetode). EKO godkjenner ikke vaskemidler som kun er moderat nedbrytbare. GOTS har negativlister og godkjenner konvensjonell behandling som enzym- og silikonvask. De tradisjonelle økologimerkene forbyr slik kjemisk vask. Leverandører som Cotton Child tillater ikke slik kjemisk behandling for GOTS-merkede varer.

For spinning og veving av varer med Svane / EU-blomst er mineraloljer i hovedsak lovlige. Kun naturlig parafin og naturlige oljer er derimot tillatt for EKO-varer.

For Svane-/ EU-blomstmerkede produkter kan klorforbindelser bli brukt i bleking så lenge utslippene til vann (AOX – absorbable halogenated hydrocarbons – klor inngår i gruppen halogener) er mindre enn 40-100 mg klor/ kg stoff (avhengig av varetype og bomullskvalitet). Med EKO er halogenbaserte substanser ikke tillatt (ikke satt opp over lovlige substanser). Svanemerkede varer er ikke ubetinget klorfrie ut ifra kriteria. Produsentene må sette egne krav.

Svanen/ EU-blomsten setter grenser for metallurenheter i fargestoff og i avløpsvann. Disse grensene er derimot de samme som blir anbefalt av bransjeforeningen ETAD. Svanen/ EU-blomsten godtar (tung)metall som del av fargemolekylet, men setter grenser for hvor mye som kan slippes ut i avløpsvann. Azo-fargene som er forbudte, er også forbudte i henhold til norsk lov. EKO setter krav om at ingen (tung)metall, AZO-farger eller forbindelser av klor, brom eller jod skal forekomme i fargestoff og krever i tillegg tester som forsikrer at ingen slike substanser finnes i ferdig tekstilstoff. Svanen har pr. i dag ikke tester av ferdige tekstiler i sine kriteria. På grunnlag av dette kan ikke miljømerkene ubetinget garantere for tungmetallfrie varer. Det kan være nødvendig med egne tilleggskrav fra produsentenes side.

Svanen/ EU-blomst godtar høyere verdier for formaldehyd i ferdige varer enn EKO. Kriteria for EU-blomsten er mer i tråd med norsk lov.

Se tabell over sammenligning av kriteria og grenseverdier.

Konklusjon

Miljømerkene har stor verdi ved at de forenkler generelle forbrukeres miljøvalg. Cotton Child ønsker å profilere at vi setter enda strengere krav og kan møte behovene til økologisk bevisste kunder og brukere med allergi/ eksem.

Hva gjør Cotton Child framover?

Cotton Child vil alltid følge kravene til økologi-merkene selv om varer kun har Svanemerket/ EU-blomsten. Det betyr at bomullen skal være fullstendig økologisk (ikke i overgang), at klorbleking og formaldehyd ikke er brukt, og at tungmetall eller AZO ikke inngår i fargestoffene.

Vårt mål er å få så mange varer som mulig med Svane-merket eller EU-blomsten på grunn av gjenkjennelseseffekt og nytteverdien av disse. Helst vil vi ha andre økologimerker som et tillegg.

Cotton Child vil også tilby varer som kun har økologimerker. Vår viktigste produsent i India, Assisi, er godkjent til å bruke EKO-merket og en av de første med Global Organic Textile Standard.

Noen av våre produsenter har valgt å prioritere og holde prisene nede ved ikke å betale ekstra lisens for merker. Deres beslutning bygger på at bomullen de bruker er økologisk sertifisert og tekstilhjelpemidlene er i henhold til GOTS's kriteria. De framviser økologiske sertifikat på forespørsel.

Cotton Child viser kun lisensierte merker på produktsidene. Vi tar ikke med logoen til SKAL eller IVN for at disse ikke skal forveksles med kontrollmerker. (Et medlemskap i IVN, som i enhver forening, er ikke det samme som å lisensiere deres merke og kontrollsystem. Det er i utgangspunktet ingen kriteria for kun å bli medlem i bransjeforeningen).

Merk at for naturhvite varer er ingen kjemikalier brukt i framstillingen, heller ikke merceresering med natronlut.

Nedenfor går vi mer systematisk gjennom de forskjellige merkene og sertifikatene. Innledningen ovenfor blir tildels gjentatt.

****

Mer om merkene

For økologiske tekstiler er det to typer merker som er relevante:

  • 1) økologimerker fra naturtekstilorganisasjoner
  • 2) miljømerker fra offentlige organisasjoner

Økologimerkene har strengere kriteria enn de offentlige miljømerkene. Merkene for økologiske varer er derfor mest brukt av naturtekstilbransjen ellers i Europa. De offisielle miljømerkene i Norge, EU-blomsten, Svanen og Ø-merket, er lite kjent utenfor Norden.

Felles for begge typene av merker er:

  • De viser at varene har betydelig lavere miljøbelastning enn konvensjonelle varer.
  • Merkeordningene blir administrert av organisasjoner som er uavhengig av bransjen.
  • Kriteria er åpne slik at alle vet hvordan de kan bli oppfylt og hvilke forbedringer som må til.
  • Inspeksjon hos produsentene og testing av varer blir utført av tredjepart.

Økologimerkene

GOTS / EKO
Produktbilde Control Union i Holland (SKAL) begynte med å sertifisere økologiske bomullstekstiler allerede i 1994. Før dette hadde de lang erfaring med kontroll av økologisk matvareproduksjon. Deres tekstilkriteria godtar kun økologiske fibrer og bærekraftige produksjonsmetoder. De følger en langsiktig rettesnor om at ferdige varer skal være fullstendig biologisk nedbrytbare eller gjenvinnbare. Alle produksjonssteder blir inspisert, og analyser blir utført på ferdige varer for å detektere eventuell kjemisk forurensing. SKAL International gikk inn i den internasjonale organisasjonen Control Union i 2005.

OCS
Produktbilde Control Union sertifiserer også i henhold til OCS-standarden (Organic 100 Cotton Standard). Dette garanterer at innholdet er økologisk gjennom hele prosessen fra dyrking til ferdige varer. Kriteria i OCS er administrert av Textile Exchange. Fokus er på fiberinnhold og ikke på tekstilhjelpemidler eller sosiale kriteria.

Mange av varene hos Cotton Child er sertifisert av Control Union etter EKO- eller GOTS-kriteria.

IVN
Produktbilde International Verband der Naturtextilwirtschaft - International Assosiation Natural Textile Industry er en uavhengig forening / organisasjon som ble startet i Tyskland i 1991 av naturtekstilbransjen. Deres standard er blant de strengeste som finnes for tekstiler. On-site inspeksjon av IMO og kjemiske analyser av ferdige varer inngår i kriteria.

Noen av varene hos Cotton Child, særlig sokker og strømpebukser, har lisensiert et av IVN's merker "Better" og "Best".

Organisasjonene ovenfor er nå medlem i eller akkreditert av IFOAM som siden 1998 også har utviklet kriteria for prosessering av økologiske fibre.

De offentlige miljømerkene

De offentlige miljømerkene EU-blomsten og Svanen setter kriteria slik at de kan godkjenne de beste produktene på markedet. De tar utgangspunkt i konvensjonell industri og arbeider for gradvise endringer til mer miljøvennlig produksjon.

EU-blomsten
Produktbilde EU's miljømerke er i utgangspunktet et kompromiss mellom interessene til bransjen, fagforeninger, politikerne og miljø- og forbrukerorganisasjoner. For bomullsvarer er det ikke krav om at råstoffet skal være økologisk, men EU-blomsten setter grenseverdier for rester av sprøytemidler i ferdige tekstiler. Kravene nevner noen kjemiske tilsetninger og hjelpemidler som ikke er godtatt, men baserer seg mest på å teste avløp. Merket har ikke hatt suksess ellers i Europa fordi det oppfattes som lite restriktivt.

Cotton Child leverer varer med EU-blomsten. I tillegg til basiskravene for blomsten, er vår bomull økologisk produsert, og merket har tilleggsteksten "Organic". Bomullen er sertifisert av SKAL. Plaggene har kun naturlige bomullsfarger.

Svane-merket
Produktbilde
Den nordiske Svanen har nå tilpasset sine kriteria til EU-blomsten for bomullstekstiler. I tillegg må bomull må være økologisk produsert eller i overgang til å bli økologisk. Cotton Child var en av de første som tilbød tekstilvarer med Svanen i Norge.

Debio
Tekstiler inngår ikke i den norske Ø-merkeordningen pr. i dag. (I Sverige sertifiserer Krav økologisk bomull).

Andre tekstilmerker

En rekke andre helserelaterte merker har blitt utviklet særlig i Tyskland, slik som Öko-Tex 100, 104 og 106. Disse merkene har kriteria basert på kjemisk analyse av ferdige varer og er administrert av tekstilbransjen selv. Det er forholdsvis lett å komme under testkravene, og noen stiller nå spørsmålstegn ved hensikten med disse merkene.

Norske lover og forskrifter

Norske myndigheter følger i hovedsak EUs regelverk for tekstiler. Det er fokus på noen særlig skadelige kjemikalier. Azo-farger, som kan omdannes til ett av 22 aminer, er mistenkt å være kreftfremkallende, og er forbudt i tekstiler som kan komme i langvarig kontakt med hud. Noen andre fargestoff er også forbudt i Norge. Det er i tillegg lovbestemte grenseverdier for formaldehyd:

  • a) tekstiler for barn under to år: 30 mg/kg tekstil,
  • b) tekstiler som normalt kommer i direkte kontakt med hud: 100 mg/kg tekstil,
  • c) tekstiler som normalt ikke kommer i direkte kontakt med hud: 300 mg/kg tekstil.
  • For tekstilprodukt merket med forbrukerveiledning som anbefaler å vaske tekstilene før bruk, gjelder grenseverdiene for formaldehyd etter at tekstilene er vasket ifølge anvisningen.

Det er ikke vanlig at myndighetene gjennomfører kontroll eller analysetester av tekstilvarer. Overskridelser blir stadig oppdaget av tester i forbrukerpressen. Formaldehyd, selv i små konsentrasjoner og i ytterklær, kan være skadelig og gi allergiske reaksjoner.

Produksjonslinjene som Cotton Child er del av, er etablert med helse og miljø i fokus. Vi er ikke del av de uoversiktlige, konvensjonelle produksjonskjedene.

Sertifisering av råvarer og testing av ferdige plagg er synliggjort på en del av våre produkter med påsydde miljømerker. På produktsidene ser du merkene som er påsydd plaggene (eller trykket på emballasjen). I teksten på produktsidene kan du lese en ytterligere forklaring på den aktuelle sertifiseringen.

Ved å handle hos Cotton Child støtter du en miljøvennlig utvikling i sør. I India har vårt viktigste produksjonssted nå blitt sertifisert til å bruke EKO-merket. Av praktiske grunner har derimot ikke varene påsydd merket enda.

Les også: