Sammenligning mellom økologi- og miljømerker  
  Grenseverdier for sprøytemidler, formaldehyd, tungmetall og flammehemmende midler
Oppgitt i ppm (parts per million, del pr. million). 1 ppm = 1 mg/kg. 1 mg = 0,01gr. (100 ppm = 1 gr/kg).
 
 

 

Grense-verdier i ppm (mg/kg)

Norsk lov

Öko-Tex 103 (106)

Svanen/ EU-blomst

EKO (SKAL)

IVN’s anbefalte verdier

GOTS

Eco-test av Cotton Child- varer fra India

Hvert navngitt sprøytemiddel (gruppe)

 

 

0,05

 

0,01 (deteksjons-grense)

0,01 (deteksjons-grense)

< 0,01 (ikke detektert)

organo-klorin sprøytemidler totalt

 

 

 

0,5

 

0,1

 

Formaldehyd for hudnære tekstiler

30 for barn under 2 år, ellers 100

75 (20 for baby-klær)

30

20

20

< 16 (deteksjons-grense)

< 20 (ikke detektert)

Formaldehyd for andre tekstiler

30 for barn under 2 år, ellers 300

300

300

20

20

< 16
(deteksjons-grense)

< 20 (ikke detektert)

Bomullsråstoff

 

Ikke økologisk. Kan være GMO

Ikke økologisk. Kan være GMO

Økologisk. Ikke GMO

Økologisk. Ikke GMO

Minst 95% økologisk. Ikke GMO

Økologisk. Ikke GMO

Bleking med organiske klorforbindelser

 

Tillatt.

Tillatt. Maks utslipp i avløp: 40-100 mg klor/ kg tøy. (AOX)

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke brukt. Ferdige varer blir analysert

(Tung)metall som del av fargemolekyler

 

Tillatt.

Tillatt. Emisjon til vann etter behandling skal ikke overskride: Cu 75 mg/kg, Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/kg. Ferdige plagg blir analysert.

Ikke tillatt. Ferdige varer blir analysert

Ikke tillatt. Ferdige varer blir analysert

Ikke tillatt

Ikke brukt. Ferdige varer blir analysert

Flammehemmende midler

Tre navngitte kjemikalier deriblandt PBB er forbudt. Andre er tillatt.

 

Hjelpemiddel må ikke inneholde mer enn 0,1% av 13 navngitte risikostoffer

Generelt ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke brukt

Grenseverdier for (tung)metall
Vennligst merk at verdiene for ETAD og Svane/ EU-blomst gjelder for urenheter i selve fargestoffet, mens for SKAL/EKO og IVN er det grenseverdi for hva fargene har lagt igjen i bomullsstoffet, også bundet i molekyler. Svanen/ EU-blomsten har ikke krav om analyse av ferdige varer. For SKAL/EKO og IVN er grenseverdiene samme som deteksjonsgrensa, dvs. at fargestoffene ikke kan inneholde tungmetall.

Metal i ppm (del per million)

Bransje-organisasjonen ETAD's anbefalte grenseverdier for urenheter i fargestoff

Svanen/ EU-blomsten har kun grense-verdier i for urenheter, ingen andre krav til fargestoff

103 (106 baby-klær). Disse er strengere enn Öko-Tex 100 setter deteksjons-grenser i ferdige varer. Dvs at tungmetall ikke skal forekomme

IVNs orienterings-
verdi

GOTS

Eco-test for Cotton Child- varer fra India

As (Arsenikk)

50

50

0,2

< 0,2

< 0,02

Ba (Barium)

100

100

 


 

Cd (Kadmium)

20

20

0,2

< 0,1

< 0,02

Co (Kobolt)

500

500

(1)

1,0

< 1,0

< 0,02

Cr (Krom)

100

100

(1)

1,0

< 1,0

< 0,1

Cu (Kobber)

250

250

(25)

25

< 25

2,4

Fe (Jern)

2500

2500

 


 

Hg (Kvikksølv)

4

4

0,02

< 0,02

< 0,02

Mn (Magnesium)

1000

1000

 


 

Ni (Nikkel)

200

200

1

< 1,0

0,2

Pb (Bly)

100

100

0,2

< 0,2

< 0,02

Sb

50

50

0,2


< 0,02

Se

20

20

0,4


< 0,4

Sn

250

250

 


 

Zn

1500

1500