Hva er økologisk bomull?

Ved produksjon av økologisk bomull, benytter bøndene de lokale ressursene på en fornybar og langsiktig måte. Økologisk landbruk unngår giftige, kjemiske plantevernmidler, og bomullsfrøene er ikke genmodifiserte. Noen kaller økologisk bomull for organisk etter den engelske betegnelsen organic. Økologisk bomull utgjør mindre enn 1% av all bomull produsert i verden.

Innhøstet, økologisk bomull

Bøndene som dyrker økologisk, bruker ikke kunstgjødsel. Årsaken er at de er pålagt av økologiske kriteria å bruke lokale ressurser og redusere energibruk. Kunstgjødsel tilfører dessuten bare noen av nærings- og sporstoffene som er nødvendige i jorda. Ved økologisk produksjon forbereder man en ny sesong ved å så grøntgjødsel (erter, kløver) og ved å spre kompost og naturgjødsel.

I et naturlig økosystem er mikrolivet intakt. Mikroorganismer er nødvendige for å bryte ned gjødsel og kompost til næringsstoffer for plantene. Bomullen får bedre kvalitet på økologiske rotasjonsåkre enn ved konvensjonell monokultur.

Økologisk kompost og gjødsel

Definisjon på økologisk bomulls-produksjon

Bruk av lokalt tilpassede frøvarianter
+ reduksjon av næringstap
+ bruk av lokalt tilgjengelig organisk materiale og grønt gjødsel
+ vid vekstrotasjon
+ naturlig balanse
+ mekanisk og manuell ugraskontroll
= ikke noe behov for syntetisk input
(Myers).

Økologisk landbruk baserer seg på vekstrotasjon. Bøndene skifter mellom å dyrke bomull og andre avlinger for å balansere uttak av næringsstoffene fra jorda.

Naturlig bekjempelse av insekter

Skifte mellom avlinger bidrar til å holde ugrass, insekter og skadedyr i sjakk. I tillegg bruker bøndene tradisjonelle metoder, som likevekt mellom naturlige fiender, for skadedyrhåndtering. Åkrene er forholdsvis små med variert planting, og bøndene luker for hånd eller med små maskiner. Økologiske bomullsbønder bruker også nye virkemidler, som lokkesekreter eller lokkeplanter for insekter.

Insekter på lokkeplanter

Sparer vann

Mangel på rent vann er en av de største utfordringene jordas økende befolkning står ovenfor. Mens konvensjonell bomull øker presset på lokale vannressurser fra kunstig vanning, er økologisk bomull for det meste vannet med regnvann. Økologisk produksjon av bomull bruker vannreservoarene og regnvann på en optimal måte ved tradisjonelle flomsystemer eller med dryppeteknikker. Naturlig humus i jorda holder på fuktigheten lenger enn giftsprøytet, utarmet jord. Grunnvann og overflatevann blir dessuten ikke forurenset av giftstoffer ved økologisk drift.

En ytterligere årsak til at kunstgjødsel ikke blir brukt ved økologisk dyrking, er at vannbehovet og vannholdigheten øker med kunstgjødsel. Planter med unormalt høyt vanninnhold blir mer attraktive for skadedyr. Kvaliteten på avlinger blir dessuten forringet.

Terminologi

Produksjon blir brukt for å beskrive jordbruksdyrking, og prosessering blir brukt for å beskrive omformingen som skjer etter at bomullsavlingen er høstet. (Myers).

Ingen kjemisk avløving

I økologisk drift høstes bomullen for hånd slik at kjemisk avløving ikke er nødvendig. Bomullsballene kan da plukkes selektivt akkurat når de er modne og uten at blader følger med. Resultatet er bomull av beste kvalitet.

Maskinell innhøsting av bomull forutsetter at plantene ikke har blader som kan blande seg med fibrene. Ved konvensjonell dyrking sprøytes det med kjemikalier for at plantene skal felle bladene før innhøsting.

Moden, økologisk bomullsball

Mer klimavennlig

Produksjonen av økologisk bomull fører til mindre CO2-utslipp enn konvensjonell produksjon. Naturlig gjødsel, sollys og planter danner et karbonnøytralt kretsløp.

Ved konvensjonell dyrking blir det brukt energikrevende kunstgjødsel og sprøytemidler. Bomullen blir transportert over større avstander. For eksempel står USA fremdeles for 40% av verdens eksport av bomull. Dette blir transportert til syfabrikker i land som Kina for så å komme tilbake til Vesten og da med "Made in China" på merkelappene.

Mer rettferdig handel


Økologisk bomull omsettes separat fra det ordinære bomullsmarkedet. De økologiske bomullsprosjektene har langsiktige avtaler og sikrer at bøndene får mer rettferdig pris for varene. Etikk i alle ledd er en del av økologiske kriteria ved sertifisering.

Sertifisert økologisk


Prosesseringen av tekstilene som Cotton Child benytter, foregår etter retningslinjer og kriteria for sertifisert økologisk bomull.

(Bildene ovenfor er fra nedlastbart materiell hos textileexchange.org)

Les mer: