Rettferdig handel

Mange av varene du finner her hos Cotton Child, er produsert i Sør-India av bedriften Assisi Garments i samarbeid med tyske sense-organics.

Assisi Garments holder til i landsbyen Avinashi i Tamil Nadu, Sør-India. Stedet blir nå kalt "The cotton-knittet garments city". Bedriften drives og ledes av en indisk nonneorden (Fransiskanere). Virksomheten er organisert som en stiftelse der overskuddet går til en døveskole for jenter og unge kvinner samt sosialt arbeid i regionen. Flere internasjonale fair-trade-kjeder handler fra Assisi.

Produktbilde

 

Fabrikken sysselsetter nå 120 kvinner. I tillegg arbeider 60 menn ved fabrikken. Ingen barn under 16 år arbeider hos Assisi.

Abeiderne har anstendig lønn som det går an å leve av, jevnlige pauser og regulert arbeidstid. Det er ingen begrensning på fagorgansisering.

Inntekter fra fabrikken finansierer en døveskole for 85 unge kvinner som også får opplæring på syfabrikken. Disse døve jentene ville blitt de fattigste av de fattige. Familiene anser dem som uegnet til å gifte seg, og arbeide ville de ikke fått. Assisi gir dem derimot undervisning og framtidshåp.

Medarbeidere fra den tyske produksjonspartner har oppsyn med vår produksjon i India.

Assisi er godkjent av Contol Union og IMO. De produserer også under FLO-lisens.

Se hjemmesiden til Assisi.

Assisi bidrar med nødvendig medgift når jentene ønsker å gifte seg. Selv om indisk lov siden 1961 har forbudt bruk av medgift, er det fremdeles forventet og ofte en forutsetning at jentas familie betaler "forskudd på arven". Mange av de funksjonhemmede jentene kan ikke vente støtte fra sine biologiske familier. Les intervju med en av sydamene på bbc.co.uk.

Se en film på youtube om Assisi Garments. Produsenten av denne filmen handler som Cotton Child fra Assisi via sense-organics (den tyske produksjonspartneren).

Små valg i den vestlige hverdagen kan ha stor betydning for underpriviligerte i sør.