AKTUELT: Hudallergier berører nå mange

Allergiske reaksjoner i huden har blitt et stort problem, og antall berørte er økende. Allergier i en eller annen form rammer nå nesten halvparten av oss i løpet av livet. Forskere kan fremdeles ikke forklare hvorfor. Mye tyder derimot på at innhold i konvensjonelle forbrukervarer er en viktig årsak.

Mange barn og unge får atopisk eksem
Folkehelseinstituttet oppgir at forekomsten av atopisk eksem er hele 17 prosent hos to år gamle barn, og mellom 21 og 33 prosent hos barn i alderen 9-11 år. Dette er tall fra norske studier i perioden 2000-2009.

Én av fem voksne har allergisk kontakteksem
I land i Europa, Nord-Amerika og Asia er forekomsten av allergisk kontakteksem 7 prosent hos 12-16 år gamle barn, ifølge Folkehelseinstituttet. For voksne i Skandinavia er forekomsten av kontakteksem 21 prosent.

Andelen av befolkningen med allergisk kontakteksem varierer både over tid og mellom ulike land. Dette skyldes forskjellig bruksmønster av produkter, samt nasjonale reguleringer for bruk av kjemikalier.

Avsnittene ovenfor er utdrag fra Astma og allergi i Norge - Folkehelserapporten 2014.


Skille mellom livstids-, periode- og punktforekomst
Professor Kjell Aas skrev for noen år siden at i en undersøkelse av skolebarn svarte over 40 prosent at de hadde hatt eksem, men bare 24 prosent at de hadde hatt legediagnostisert eksem. Dette utgjør livstidsforekomst ved 12-års alder.

Kjell Aas har laget et sammendrag over anslått forekomst ved 15-års alder (i prosent):

Sykdom Livstidsforekomst Periodeforekomst
(siste 12 mndr)
Punktforekomst
(siste 14 dager)
Atopisk eksem 20 - 25 15 12
Kontaktallergisk eksem 10 - 20 (øker mer etter 15-årsalderen)
Elveblest (urtikaria) 8?
Høysnue og liknende 20 - 25 12 - 15 2 - 20 *)
Astma og liknende 10 - 12 (13) 5 - 7 3 - 5
Tarmreaksjoner 10?
Totalt ved 15 års alder 40
*) avhengig av når spørsmålet stilles.

Livstidsforekomsten stiger med alderen. Noen allergier avtar i omfang etter som man blir eldre, mens andre øker.

NAAF
Astma- og Allergiforbundet oppgir at ca. 15 % av norske barn er rammet av [atopisk] eksem. De skriver at sykdommen ofte begynner når barna er noen måneder gamle og forsvinner hos 60 % innen de er fire år. Det kan imidlertid komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder.


Stor økning i USA de siste årene
Andelen av barn med hudallergi I USA er mer enn doblet fra 1997 til 2011. Den største veksten kom de seneste årene. Forekomsten er nå 12,5% (1 av 8). Trends in Allergic Conditions Among Children: United States, 1997–2011.


Tallene sier ikke noe om grad av alvorlighet
På allergiviten.no påpekte professor Kjell Aas at de epidemiologiske undersøkelsene forteller oss lite eller intet om fordelingen mellom milde, moderate og alvorlige tilfeller. Overfølsomhetssykdommer forekommer som kjent fra det bagatellmessige til det fatale, fra det nesten umerkelige til det invalidiserende. Hos mange dreier det seg nok om ganske moderate og av og til bagatellmessige plager. (Tidligere www.allergiviten.no/utskrift.asp?ID=4887 er nå flyttet til www.naaf.no/AllergivitenSite/).

Han skrev at vi regner med at tilstanden er alvorlig og vanskelig hos ca 10 - 30 %. Sykdom griper da betydningsfullt inn i funksjon og livskvalitet, samtidig som den fører til relativt hyppig kontakt med helsetjenestene. Overgang mellom betydningsfull og mindre betydningsfull «allergi» er vanskelig å fastsette objektivt. Det har sammenheng med pasientens situasjon og opplevelse i tillegg til eksponeringsforhold og spesifikk og generell motstandskraft.


Hva er årsakene?
Folkehelseinstituttet skriver at de vanligste årsakene til kontaktallergi på huden er at man eksponeres for metaller og kjemikalier som kan trenge inn i huden. Proteiner kan dessuten forårsake hudallergi. Disse stoffene forekommer blant annet i forbrukerprodukter som kosmetikk og kroppspleieprodukter, hårfarger, rengjøringsmidler, tekstiler og smykker. De mest vanlige kontaktallergenene er nikkel, duftstoffer og thimerosal (konserveringsmiddel).

Atopisk eksem er mer utfordrende
Atopisk eksem (ofte kalt barneeksem) er en kronisk sykdom med kløende hudutslett som gjerne opptrer i tidlig barndom. Rundt 70 % av barn med atopisk eksem blir kvitt eksemet før tenårene. Det er uklart hva som er utløsende årsaker, men barn med allergiske og astmatiske foreldre har en økt risiko for å utvikle atopisk eksem. Kombinasjon av arv og miljø synes å være viktig.

CNN skriver at forskere fremdeles forsøker å finne ut hvor [atopiske] allergier kommer fra og hvorfor det er økning i USA. Bakterier i kroppen, genetikk og miljøet kan spille en rolle, sier Dr. Edward Zoratti, som er leder for «allergy and immunology division» ved Henry Ford Hospital i Detroit.


Viktig å begrense og forebygge
Professor Kjell Aas minner om at nær sagt alle «allergier» begynner i det små.  De kan bli verre hvis man ikke tar hensyn til dem, og lettere om man styrer unna [irriterende stoffer] etter beste evne.

Allergier har sannsynligvis sammenheng med flere forhold som har preget utviklingen gjennom de siste generasjonene av menneskers liv og levemåte. Noen forhold er kanskje særlig viktige, skrev han:

Noen - eller mange - kjemiske stoffer i luft og kost kan virke forsterkende på allergiutvikling og/eller astmautvikling, og nå utsettes vi for nesten utallige nye stoffer i kost og miljø. Kontaktallergi med eksem oppstår særlig når huden utsettes for uedle metaller og en del kjemiske stoffer. Det brukes mye mer av sånt nå enn før.


Les bakgrunnssiden om eksem og tekstiler her hos Cotton Child.


Se også tidligere artikler hos Cotton Child

MEDIA: Eksem i nord

AKTUELT: Med bomull vasker du lett bort allergener

FORSKNING: Økningene må skyldes endringer i miljøet

FORSKNING: Ullgensere samler allergener

HELSE: Astma av plast

FORSKNING: Miljøpåvirkning det første leveåret

HELSENYTT: Oppklaring om atopi og allergi

KJEMI: Endestasjon menneske

MEDIA: Farlige kjemikalier i barns blod

HELSE: kjemikalier kan trenge inn i huden


Cotton Child's bidrag
Klær og tekstiler av økologisk bomull, gjerne med naturfarger, gir garanti for rent og trygt tøy inn mot huden. Med økologiske klær og tekstiler unngår du skadelige, kjemiske substanser, og du er sikker på å ikke få bomull som er genmodifisert til å danne insektgifter i fibrene. Du får myke, behagelige klær og tekstiler som gir ro i kroppen for deg og dine. Alle bomullsvarene her hos Cotton Child er laget av økologisk bomull.
(Oppdatert 25.01.2016. Opprinnelig skrevet 25.01.2016)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.