FORSKNING: Miljøpåvirkning det første leveåret

Påvirkning fra jordbruksmiljø med ugrasmidler og insektmidler det første leveåret øker risikoen for å utvikle astma, viser en undersøkelse presentert på American Thoracic Society's 99th International Conference 2003, skriver about.com.

"Miljøpåvirkning tidlig i livet viser seg å være viktig ved utvikling av astma i barndommen," sa ledende forsker Frank Gilliland, M.D., Ph.D., Professor of Preventive Medicine ved University of Southern California in Los Angeles. "Forskere har tidligere brukt mye tid på innendørs allergener og infeksjoner i forbindelse med astma, men det har vært få nøyaktige undersøkelser av andre miljøpåvirkninger."

Gilliland undersøkte mer enn 700 barn. Halvparten hadde utviklet astma ved fylte 5 år. Foreldrene oppga informasjon om miljøpåvirkninger tidlig i barnas liv. Dr. Gilliland fant at ugrasmidler i det nære miljøet var assosiert med en 4,6 gangs økning i risikoen for astma, mens insektmidler i miljøet doblet sannsynligheten for astma (2,4 ganger).

Miljøpåvirkningene viste sterkest sammenheng med astma det første leveåret. "Dersom påvirkningen skjedde når barnet var eldre, var sammenhengen mindre klar."

I det første året av et barns liv vokser lungene raskt og immunsystemet utvikler seg slik at barnet er særlig utsatt for å bli sensibilisert av astma-triggere, sa Dr. Gilliland. "Babyer er forskjellige fra eldre barn og voksne - deres adferdsmønster er annerledes. Pustetakten er høyere, og deres evne til å metabolisere og skille ut stoffer fra miljøet er ulikt. Den økte risikoen for astma som vi oppdaget fra miljøpåvirkninger i løpet av det første leveåret, reflekterer dette sensitive vinduet i utviklingen."

Utdrag av artikkelen "Environmental Exposure in First Year of Life" på about.com

****

Årsakene til astma, allergi og eksem er sammensatte og komplekse. Det er mange faktorer som virker sammen. Undersøkelsen gjengitt her viser allikevel at det er sammenheng mellom kunstige kjemikalier i miljøet og utvikling av allergi.

I California er det mye bomullsdyrking, og markene sprøytes ofte fra fly. Slik sprøyting har sterk negativ effekt på miljøet. Bomull sprøytes mer enn andre avlinger. På verdensbasis blir 11 prosent av alle sprøytemidler (25 prosent av alle insektmidler) brukt på bomullsmarker som opptar 5 prosent av all dyrket mark.

Med ren, økologisk bomull slipper du miljøgifter og genmodifiserte fibre i klærne. Barna i sør blir heller ikke utsatt for skadelige kjemikalier når økologisk bomull dyrkes.

Les mer om rene bomullsklær
(Oppdatert 14.01.2006. Opprinnelig skrevet 11.01.2006)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.