HELSENYTT: Oppklaring om atopi og allergi

I Astma Allergi-bladet nr. 1/03 sier professor Johanson at før man vet mer om plagene og årsakene hos den enkelte pasienten, bør man bruke betegnelsen overfølsomhet, ikke allergi. Allergi betegner kun reaksjoner i immunforvaret. Eksem kan både være av allergisk og ikke-allergisk art.

I tillegg kan eksem være atopisk (arvelig) eller ikke-atopisk (ikke arvelig). Atopisk betyr helt enkelt arvelig.

For at en atopisk, allergisk sykdom skal bryte ut, må to forhold opptre samtidig. For det første må pasienten ha en atopisk (arvelig) disposisjon for å danne IgE-antistoffer mot usedvanlig små mengder allergener. Dernest må personen ha overfølsomhet i et visst organ, for eksempel huden, sier professor Johanson ved avdelingen for Klinisk Immunologi og Allergi på Karolinska Sjukehuset i Stockholm.

En annen gruppe allergiske reaksjoner i immunforsvaret er ikke atopiske (ikke arvelige). Til denne gruppen hører kontakteksem ved overfølsomhet mot metaller som krom eller nikkel. Denne kontaktallergien er såkalt T celle-mediert (ikke IgE).

Utdrag av artikkelen: Allergi eller overfølsomhet - unngå tramp i nomenklaturet, i Astma Allergi nr 1/03.

Les mer om eksem og allergi mot tekstilkjemikalier.
(Oppdatert 03.04.2003. Opprinnelig skrevet 02.04.2003)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.