Produktbilde

Du ser fraktkostnaden
i handlekurven

 

 

Blekemiddel

Gir ren hvitvask. Skånsomt for miljøet: uten parfyme, enzymer og optiske blekemidler (optisk hvitt)

Den virksomme sammensetningen er surstoff. Virker fra 30 grader. Tilsettes det vanlige vaskemiddelet ved hvitvask eller brukes til forbehandlig av flekker.

 
 
 

Sunne mennesker, rent miljø
Kombinerer god virkning med skånsomhet for mennesker og miljø. Produktet er uten parfyme, enzymer, optiske hvitemidler, fargestoffer, konserveringsmidler og kationiske tensider. Natriumperkarbonat bleker med aktivt surstoff.

De vaskeaktive substansene er fullstendig biologisk nedbrytbare. (Analysert etter OECD-metoden).

Dosering
Vær sparsom i doseringen: 25 ml (0,25 dl) ved hver hvitvask. Øk doseringen ved veldig skittent tøy. Tilsettes basisvaskemiddelet. Blekemiddelet kan også brukes separat for å bleke bomullstøy. Se vask av bleier.

Pakning
Pulverform, 500 g. Hovedetiketten er på tysk. Tilleggstekst på norsk.

Miljøinformasjon i henhold til norsk produktforskrift
UTEN FOSFAT.

Innholdsstoffer etter EU-rettningslinjer
15-30 % blekemidler av surstoffbasis (Natriumperkarbonat), Natriumsulfat, Soda, Natriumhydrogenkarbonat.
< 5 % TAED, Natriumcitrat, Nonionische tensider (Sukkertensid).

pH-verdi (1 % oppløsning) 10,5.

Se fullstendig innholdsliste.

Helseinformasjon
Innholder natriumperkarbonat og natriumkarbonat. Irriterer øynene og huden. Må ikke komme barn i hende. Dersom stoffet kommer i øynene, skyll umiddelbart grundig med mye vann og konsulter lege. Ved hudkontakt vask grundig med mye vann. Dersom stoffet svelges, få råd fra lege umiddelbart og vis pakningen eller etiketten.

Produktbilde
Produkttest
Öko-Test: meget god (sehr gut). Utgave 3/2002.

Produksjonsland
Tyskland

 

Priser og vekt