Enzymer

 

Det har vært en dramatisk økning i bruk av enzymer i vaskemidler siden introduksjonen i 60-årene. Vaskemidler blir ofte betegnet som biologiske fordi de inneholder enzymer. Enzymer, som kan fjerne et vidt spekter av flekker i mildt vaskemiljø og ved lave temperaturer, er nå tilgjengelige. Noen forskere mener derimot at mennesker med allergiplager bør være på vakt.

Forskningsprosjekter har påvist positiv effekt ved at allergikere går over til vaskemidler og mat uten enzymer. Den største andelen av offentlig tilgjengelig forskning viser dog at enzymer i vaskemidler er trygge for forbrukerne. Industrien har motsatt seg å dele sine forskningsresultater og teknisk informasjon med offentligheten (EU-rapport).

I konsentrert form, særlig i støv, er enzymer kraftige allergener. Jobbrelatert astma og allergi er et stort problem i enzymindustrien.

Offentlig forskning har i hovedsak sett på den direkte effekten av enzymer, for eksempel husmødre som vasker for hånd på landsbygda på Filipinene (amerikansk undersøkelse). Vaskemidler med enzymer viser seg da ikke å forårsake allergi. Det er derimot lite forskning som omfatter små barn eller som ser på effekten av enzymer sammen med andre kjemikalier og miljøgifter. En forskningsrapport for EU har også beregnet at det finnes ca 1000 ulike enzymer på markedet og har avdekket at disse er mangelfullt registrert.

Enzymer er proteinmolekyler som setter i gang og framskynder en kjemisk prosess (katalysatorer). Slike proteiner dannes i eller av alle levende celler og er en forutsetning for alt liv. Enzymer som er fremmede for kroppen er mulige allergener som kan danne antistoffer i huden eller luftveiene.

Leger anser i dag husstøv som et viktig medvirkende årsak til astma og allergi. Cotton Child ønsker å sette fokus på at en stor andel av husstøv er fibrer avslitt fra klær og tekstiler. Slike fibrer kan inneholde enzymer fra vaskemidler, kjemikalier fra tøymyknere, genmodifisert bomull og tekstilkjemikalier.

Enzymer er store og komplekse molekyler, og det er vanskelig å klassifisere dem. Ofte er den fullstendige molekylære strukturen ikke kjent. Enzymer derfor blir klassifisert meget generelt og oppgitt til myndighetene og forbrukerne etter bruksområde og funksjon:

Enzym Virkning
Protease Fjerner flekker fra proteiner som blod, grass, egg og svette.
Amylase Fjerner stivelses-baserte flekker som fra poteter, pasta, ris og eggehvitte.
Lipase Bryter ned fett, olje og grease og fjerner flekker fra salatolje, smør, sauser og supper og enkelte kosmetiske produkter som leppestift.
Cellulase Gjør tekstiler blankere og mykere og frigir skittpartikler i fibrene.

En forskningsrapport fra EU beregner at 60% av alle enzymer i vaskemidler i dag er framstilt ved hjelp av genmanipulerte mikroorganismer (GMM). EU's database for kjemikalier er ikke tilpasset enzymer med kompleks struktur og opphav. Det er antatt at mange nye enzymer derfor har blitt registrert under generelle funksjonsnavn.

Så mye som 30-90% av innholdet i kommersielle enzymer for vaskemidler er urenheter eller biprodukter. Dette kan være rester av døde mikroorganismer som følger med i de ferdige varene. Slike rester er mistenkt for å kunne være allergifremkallende.

Enzymer blir brukt både i framstilling av tekstiler, ved vask og i avfallshåndtering (i tillegg til i og ved framstilling av mat). Når slike proteiner blir brukt i vaskemidler og for tekstiler, regner myndighetene dem som kjemikalier. Det er ikke særskilt regelverk i EU og Norge for enzymer, for eksempel for urenheter og biprodukter.

Vaskemidlene fra Cotton Child sørger for ren vask ved hjelp av naturlige vaskesubstanser - uten enzymer som er framstilt industrielt med mikroorganismer. I flekkfjerneren er det naturlige enzymer som forekommer i galle fra storfe.