Fullstendig deklarasjon av alle innholdsstoffer i Klar-vaskemidlene fra Cotton Child.
Norsk deklarasjon Tysk deklarasjon Funksjon Produktbilde Produktbilde Produktbilde INCI-deklarasjon
Anioniske tensider
Kokosfett-alkoholsulfat Kokosfett- alkoholsulfat Meget godt virkning Produktbilde Sodium Lauryl Sulfate
Kokossåpe Kokosseife Vasker hvitt Produktbilde Produktbilde Potassium Cocoate
Nonioniske tensider
Sukkertensid Zuckertensid Mild og høy synergieffekt Produktbilde Produktbilde Produktbilde Lauryl Glucoside
Alkoholer
Alkohol Alkohol Reduserer visokositeten Produktbilde     Alcohol
Organiske syrer
Sitronsyre Zitronensäure Middels sterk syre Produktbilde Citric Acid
Avkalkende/vannbløtende stoffer
Natriumsitrat Natriumcitrat For lave temperaturer   Produktbilde Produktbilde Trisodium Citrate
Natriumsukkinat Natriumsuccinat For alle temperaturer Produktbilde Tetrasodium Iminosuccinat
Uorganiske salter
Natriumkarbonat Natriumcarbonat (Soda) Spalter lut, olje og fett Produktbilde Sodium Carbonate
Natrimhydrogen-karbonat Natriumhydrogen-
carbonat
Danner lut Produktbilde Sodium Bicarbonat
Natriumperkarbonat Natriumpercarbonat Bleker med aktivt surstoff Produktbilde Sodium Carbonate Peroxide
Natriumsulfat Natriumsulfat Forhindrer klumping Produktbilde Sodium Sulfate
Særskilt
Storfegalle Rindergalle Naturlig enzym Produktbilde Ox Bile Powder
TAED TAED Blekemiddel-aktivator Produktbilde Tetraacethyl- etylendiamin
Vann Wasser Løsningsmiddel / Krystallvann Produktbilde   Produktbilde Aqua
Med forbehold om endringer og feil i teksten.