Grafikk for vannbasert silketrykk

Designere har som regel kun erfaring med trykk på papir der separering i cmyk-farger blir gjort automatisk uten at man bør ta hensyn til det. Ved silketrykk må designeren foreta separering manuelt. Det finnes ingen funksjon for å gjøre dette automatisk.

For å gjøre det enklere å forstå nødvendig organisering av grafikk og lag, beskriver vi kort trykkeprosessen for silketrykk. Trykkeriet vil skrive ut én film for hver farge som skal trykkes. De skriver ut filmene direkte fra grafikkfila. Områdene som skal ha den aktuelle fargen, er sorte på filmen. Alt annet må være uten farge.

For å unngå at trykkeriet bruker tid og fakturerer for behandling av grafikk-fila, må derfor designeren samle alle områder med samme farge i samme lag. Designeren må så gjøre områdene sorte. Trykkeriet kan da velge lag for lag og skrive ut direkte.

Angi fargekodene som Pantone PMS (Uncoated). (Uncoated fordi det vannbaserte tekstiltrykket ikke er glanset).

  • Designeren bør avklare farger med kunden ved hjelp av en Pantone fargevifte og sørge for at trykket passer med bakgrunnsfargen på plagget.
  • Alternativt kan dere henvise til fargene på trykket papirmateriell (f.eks brevark eller en plakat). Cotton Child videresender materiellet til trykkeriet.
  • Med vannbaserte farger er prøvetrykk ikke praktisk mulig. Derfor er det viktig at forarbeidet er grundig og beskrivelsen eksakt.

Innholdet i den grafiske fila må være 1:1 ved utskrift i forhold til ferdig trykk. Trykkeriet skriver ut fila direkte på filmer.

Grafikken lagres i format som kan inneholde flere lag: pdf, eps eller illustrator-format.

For vanlig silketrykk må alle illustrasjoner, logoer og tekst være vektoriserte (linjebaserte). Bilder og punktgrafikk trenger transfer-trykk).

Legg også ved en pdf-fil som viser ferdig trykk med de virkelige fargene og gjerne riktig plassering på plagget. Denne fila er kun for visuell rettledning. Angi helst plassering også med beskrivelse og mål.

Kontakt Cotton Child på epost eller telefon 22 11 45 00 dersom dere har spørsmål.