Parfyme

 

Parfyme er en fellesbetegnelse for flere hundre sammensatte kjemikalier. Stoffene er ulike, og påvirkningen varierer, skrev bladet Natur & Miljø 3/05.

Vanlige bivirkninger kan være hudirritasjon, allergiske reaksjoner og astmaanfall. Noen typer parfyme er også satt i sammenheng med andre og mer alvorlige skadevirkninger som skader på foster og nervesystem, hormonforstyrrelser og kreft. De fleste kosmetiske produktene i handelen i dag inneholder store mengder parfyme.

Spesielt lukten av musk bør vekke mistenksomhet. Syntetiske muskforbindelser er påvist oppsamlet i mennesker og miljø. Enkelte av stoffene er satt i forbindelse med kreft.

Teksten ovenfor er utdrag fra artikkelen "Skjønnhetens kjemi" i bladet Natur og Miljø nr. 3/05 utgitt av Naturvernforbundet.

Vaskemidler fra Cotton Child inneholder ikke kunstig framstilt parfyme.