AKTUELT: Omtanke for arbeidere i Sør

Mange skandinaviske klesselskaper bidrar direkte eller indirekte til grov underbetaling av arbeidere i lavkostland, skriver Framtiden i våre hender i en rapport utgitt i oktober 2009. Svært få selskaper i bransjen har tatt innover seg at en minstelønn i de fleste produksjonsland ikke er nok for å kunne leve et verdig liv.

Organisasjonen skriver også: "I tekstilsektoren anslår man at lønnskostnadene i produksjonen utgjør mellom 0,5-3 % av samlede kostnader. Ettersom lønnen utgjør en minimal andel av kostnadene, vil en betydelig økning av disse normalt gi lite utslag på de samlede kostnadene og prisen til forbrukerne. Til tross for dette, presses vareprisene hardt og arbeidernes lønn blir deretter." Les rapporten Syr klær for lommerusk hos framtiden.no.

"Det var tøft før, men nå er det nesten umulig", sa pakistanske Abbas Raza nylig til BBC. De økte matvareprisene i sør har en voldsom negativ effekt. Les: Pakistan's poor hit as food prices soar hos bbc.co.uk.

Den svenske legen Hans Rosling som er spesialist på helse i utviklingsland, ser optimistisk på totalbildet. "Vi har fått en helt ny verden", sier han. Situasjonen i de fleste nasjoner i sør har blitt veldig forbedret de siste femti årene. Se: Hans Rosling shows the best stats you've ever seen.

(Merk at den vannrette aksen med inntekt (bruttonasjonalprodukt pr. innbygger) er logaritmisk i illustrasjonene ovenfor. Avstanden mellom 1000 og 2000 dollar er da den samme som mellom 2000 og 4000. Se lignende presentasjon hos: gapminder.org. Trykk på "lin" nede til høyre for å se den virkelige, lineære målestokken for gjennomsnittlig inntekt i landene).

****

Som du så i grafene ovenfor, har Afrika hatt den aller dårligste utviklingen. Cotton Child vil legge vekt på å markedsføre klær produsert i Afrika framover. Se aktuelle produkter fra Tanzania for barn og voksne.

Velkommen til å handle sunne, miljøvennlige og "mer rettferdig produserte" klær og tekstiler hos Cotton Child. På produktsidene ser du informasjon om opprinnelsesland og andre varedetaljer.

Se også bakgrunnsinformasjonen: En rød tråd


(Oppdatert 15.01.2010. Opprinnelig skrevet 15.01.2010)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.