Økologisk og mer rettferdig fra Afrika

Bomull dyrkes i de fleste subtropiske og tropiske land i verden. Fra Afrika blir det meste av råbomullen solgt til Østen der enorm infrastruktur er bygget opp for spinning, strikking, veving og søm. På denne måten går de afrikanske landene glipp av inntekter fra foredling av råvarene. Hos Cotton Child får du handlet klær der både produksjon og framstilling foregår i Afrika. Teknologien til produksjonsstedet er moderne, og kvaliteten er i verdensklasse.

 
Produktbilde
 
Produktbilde
 
Produktbilde
 
Den økologiske bomullen i klærne som er merket med Tanzania som opprinnelse hos Cotton Child, er dyrket i flere land i Øst-Afrika. Bomullsgarnet blir økologisk sertifisert av EcoCert, og hele produksjonskjeden er GOTS-sertifisert.
 
Produktbilde
 
Produktbilde
 
Produktbilde
 

Den økologiske bomullen gir mange fordeler til det lokale samfunnet og miljøet. Noen av disse er:

 • Bedre for miljøet. Jord, vann og luft blir ikke forurenset av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel
 • Bedre for planter og dyr. (Mange bier og frosker forsvinner på grunn av omfattende bruk av sprøytemidler)
 • Ikke genetisk endret
 • Bruker mindre vann. All bomullen i våre varer fra Afrika er vannet med naturlig regn, ikke kunstig vannet
 • Bøndene får ekstra betalt for den økologiske bomullen og får kjøpsgaranti
 • Et tillegg blir betalt til samfunnsprosjekter slik som bygging av brønner for rent drikkevann
 • Sunnere for bøndene, småbrukerne og landsbysamfunnene i Tanzania og Uganda
 

Produksjonen ved fabrikken i Tanzania følger sosiale og etiske retningslinjer. Fabrikken betaler lønn det går an å leve av og sørger for gode arbeidsforhold. De ansatte får tilbud om subsidierte boliger, transport og måltider.

Produksjonsbedriften samarbeider med fagorganisasjoner om arbeidsmiljøet. De får jevnlige, uavhengige kontroller i henhold til BSCI Base Code for å sikre at arbeidsforholdene oppfyller etiske standarder. The Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en organisasjon som arbeider for å bedre arbeidsforholdene i leveransekjeden og har kriteria utviklet i samarbeid med ILO, OECD og FN.

De sosiale retningslinjene for fabrikken inkluderer:

 • Ikke barnearbeid
 • Ingen migrasjonsarbeidere
 • Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger
 • Betalt svangerskapspermisjon
 • Rent, sunt og trygt arbeidsmiljø
 • Helsekontor på arbeidsplassen
 • Retningslinjer for anti-korrupsjon
 
Produktbilde
 
Fabrikken i Tanzania har installert et moderne anlegg for rensing av avløpsvann. Dette, i tillegg til at produksjonshjelpemidlene er så miljøvennlige som mulig, legger grunnlag for bærekraftig framstilling.
 
Produktbilde
 
Produktbilde