FORSKNING: Sammenheng mellom miljøet og eksemplager

Den verdensomfattende undersøkelsen ISAAC viser store endringer i omfanget av allergiske sykdommer de siste tiårene. Dette indikerer at miljøfaktorer står sentralt, ifølge forskere.

Tall fra undersøkelsen ISAAC (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood) viser at antall 13- til 14-åringer med eksem ikke lenger øker globalt sett. Det er til og med en nedgang for denne aldersgruppen i vest-europeiske. Blant barn mellom seks og syv år er det derimot fremdeles stadig flere som får eksem i vest-europeiske land. Funnene som særlig peker på miljøparametere, er den sterke økningen av eksemplager for alle aldersgrupper i utviklings- og nyindustrialiserte land.

En av mange forskningsprosjekter som har tatt utgangspunkt i ISAAC, publiserte rapporten Eczema Still On The Increase Across The Globe i Journal of Allergy and Clinical Immunology i 2008 (referert hos sciencedaily.com). Disse forskerne sier at miljøfaktorer er nøkkelen til eksemutbrudd fordi det er meget usannsynlig at genetiske faktorer har endret seg på så kort tid.

Forskerne mener også at eksem bør bli prioritert på toppnivå innen helsevesenet i mange land. I byer i utviklingsland kan allergiske sykdommer snart erstatte infeksjonssykdommer som hovedårsaken til sykdomsplager. De minner om at moderate til alvorlige tilfeller av eksem rammer familieliv betydelig og gir økonomiske byrder på samme nivå som ved astma. Konstant kløe og kloring fører til søvnmangel som også innvirker på foreldrenes arbeidsliv samtidig som det har en direkte finansiell kostnad.

Professor Williams sier: “Dette er første gang vi har vært i stand til å få et glimt av hva som skjer med eksemsymptomer over hele kloden ved hjelp av standardiserte metoder. Resultatet indikerer at miljøfaktorer er nøkkelen - hvis vi bare kunne identifisere disse faktorene så vi kan hindre eksem i de landene som nå opplever markert økning.”

Den amerikanske organisasjonen Nemours foundation har tatt utgangspunkt i denne forskningsrapporten i artikkelen Eczema Rise in Kids Worldwide: Is There an Environmental Connection? De skriver: * Kle barnet i myke klær som puster, som dem av bomull. * Forsøk komfortable, lette votter dersom kløing og kloring er et problem om natta.

Folkehelseinstituttet viser i artikkelen Allergi: Ingen forskjell på Oslo, Troms og Finnmark at bosted ikke har betydning for om barna er disponerte for atopiske sykdommer. Forskjeller mellom landsdelene i utbrudd av allergiske plager, har derfor sine årsaker i klima, miljø eller oppvekstforhold.

En svensk/ belgisk spørreundersøkelse blant voksne med eksem fant at syntetiske stoffer og para-phenylenediamine (PPD) var signifikante, påvirkende faktorer for eksemutbrudd. Atopisk predisponering var risikofaktor. [Dispersjonsfargestoffer blir vanligvis brukt på syntetiske fibre, ikke bomull. PPD er et Azo-lignende fargestoff som blir brukt i tekstiler og hårfarger].

****

Se også hjemmesiden til Norges Astma og Allergiforbund.

Les tidligere artikkel hos Cotton Child: FORSKNING: Tilsetninger kan forverre eksem

****

Når økningen av antall barn med allergiske sykdommer nå viser tegn til å flate ut i vesten, kan årsakene være at foreldre fokuserer på å velge sunne produkter samtidig som miljøet har blitt mindre forurenset og statens grenseverdier for giftinnhold i konvensjonelle forbrukervarer har blitt strengere. I tillegg har bedre medisiner og behandling hatt betydning.

Her hos Cotton Child finner du giftfrie, GMO-frie og myke bomullsklær og tekstiler.

Les mer om hva forskere sier om eksem.


(Oppdatert 29.01.2009. Opprinnelig skrevet 27.01.2009)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.