MEDIA: Ikke bare fryd og gammen

For klesbransjen og forbrukerne i Norge har den stadig økende handelen med utviklingslandene i Sør uttvilsomt gitt uttelling, skriver bransjebladet Tekstilforum 5/05. Men Tekstilforum legger til: Om virkningene i utviklingslandene har vært like positive, er heller usikkert.

Bladet viser til en rapport fra NorWatch som slår fast: "Det er ingen overdrivelse å si at lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår i den tredje verden har finansiert og fortsetter å finansiere både ekspansjonene til klesgigantene og utbytte til investorene." Systemet med underleverandører skyver risikoen bakover i kjeden til arbeiderne og deres familier i verdens fattigste land. Tekstilforum avslutter med å si at heftet fra Norwatch gir en innsikt i tekstilbransjen som de færreste har. Norwatch-RAPPORT: Mektige merkeklær Halvhjertet etikk. Forord til rapporten Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep Vårt land: Aksjoner mot utbytting

****

-- Ved å handle hos Cotton Child støtter du en giftfri og mer rettferdig utvikling av vår verden. Les om en av produsentene til Cotton Child


(Oppdatert 20.10.2005. Opprinnelig skrevet 22.06.2005)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.