MILJØ: Handling skal følge ord

Mange av verdens fattige er direkte avhengige av naturressursene for å dekke sine grunnleggende behov. Forurensning av jord, luft og vann vil derfor ramme de fattigste svært hardt. Miljø- og fattigdomsutfordringen må ses i sammenheng, skriver utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og miljøvernminister Børge Brende i Aftenposten 25.09.03.

Statsrådene skriver også at det nasjonale målet for å redusere utslipp av prioriterte miljøgifter bør utvides til å gjelde alle de farligste kjemikaliene. Det er påvist alarmerende høye nivåer av miljøgifter og tungmetaller i dyr høyt i næringskjeden på Svalbard og i andre deler av nordområdene (blant annet i isbjørn og sel). Dette er i hovedsak utslipp fra industri og jordbruk som føres nordover med luft- og havstrømmer. For å løse problemet trengs gjennomføring av internasjonale forbud mot bruk av disse stoffene og bistand til konkrete utslippsreduserende tiltak i land som ikke selv har kapasitet til å løse sine miljøproblemer. Utdrag av kronikken "Bærekraftig utvikling: Handling skal følge ord" skrevet av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og miljøvernminister Børge Brende i Aftenposten 25.09.03. Les hele kronikken på aftenposten.no. Hos Cotton Child finner du de mest miljøvennlige bomullstekstilene som kan skaffes. Les mer om økologisk bomull.


(Oppdatert 25.09.2003. Opprinnelig skrevet 25.09.2003)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.