FORSKNING: Fordeler med økologisk bomull

Konvensjonell produksjon av bomull jobber mot naturen. Det er åpenbart når resistans i ugras og skadeinsekter fører til at stadig mer kjemiske sprøytemidler og genmodifisering blir nødvendig. Økologisk produksjon av bomull, derimot, jobber med naturen. Forskningsrapporten vi ser på nedenfor viser fordelene med økologisk, men tar også med utfordringer.

Sammenlignet med andre råvareavlinger rangerer bomull som den tredje største brukeren av sprøytemidler i USA og fjerde største i verden. Konvensjonell bomull brukte sprøytemidler for 4,2 milliarder dollar i USA i 2017. Det var 6,35% av verdien for alle plantevernkjemikalier solgt dette året. Mange insektmidler, rundormdrepende midler, soppdrepende midler, ugressmidler, tørkemidler og avløvingsmidler brukt på konvensjonell bomull har blitt knyttet til miljø- og helseproblemer. (Rundormer er planteparasittære nematoder).

Redusert effektivitet fra sprøytemidler på grunn av resistens ovenfor sprøytemidlene har ført til økt bruk av sprøytemidler og høyere kostnader i produksjon av konvensjonell bomull. For eksempel viser statistikk fra United States Department of Agriculture (USDA) at volumet av glyfosat brukt i USA ved dyrking av konvensjonell bomull ble doblet mellom 2011 og 2019, og bomullsarealet som ble behandlet med sprøytemidler, økte med 38,2%.

Initiativ for å redusere veldig giftige syntetiske kjemikalier brukt i konvensjonell bomullsproduksjon, slik som Better Cotton Initiative (BCI), er forsøk på løse de negative miljø- og helsekonsekvensene fra bomullsproduksjon. De har utviklet standarder for vannhåndtering, jordhelse og biologisk mangfold. Disse initiativene har hatt framgang med 360 lisensierte BCI-farmer i bomullssesongen 2017–18 og står for omtrent 5% av bomullsproduksjonen i USA (1,1 millioner baller). Men noen av disse miljøstandardene, inkludert BCI, tillater fremdeles glyfosat. Dette sprøytemiddelet fortsetter å utvikle resistens i mange ugrasarter, og det er avhengig av genetisk modifiserte avlinger som tolererer ugrasmiddelet. I tillegg blir Bt-bomull (Bacillus thuringiensis), genetisk modifisert for å drepe skadedyr som knopporm/bolleorm (budworm/bollworm), brukt. Dette er ofte referert til som myk skadedyrshåndtering, med det har resultert i insektresistans. Det er oppdaget i to av tre Bt giftfamilier (Cry1A og Cry2A).

Økologisk bomullsproduksjon gir økonomisk levedyktige løsninger på de fleste miljø- og helsekonsekvensene assosiert med sprøytemiddelintensiv bomullsproduksjon. Etterspørsel etter økologisk bomull øker, og flere undersøkelser viser at forbrukere er villige til å betale høyere pris for økologisk bomull. Global produksjon av økologisk bomull hadde 56% økning mellom 2016/17 og 2017/18, opp til 831.193 baller. I 2019 økte antallet Global Organic Textile Standard (GOTS)-sertifiserte tilbydere med 35% i 70 land.

Til tross for denne veksten er økologisk bomull fremdeles lite utbredt i USA. Farmere i USA som tenker på å gå over til økologisk, nevner kostnader, kompleks journalføring, produksjonsproblemer på gården, mangel på infrastruktur og vanskelig tilgang til lønnsomme markeder som hindringer. Andre er bekymret for fare for avkastningstap og variable priser. Konkrete data omkring utfordringer er derimot sparsomme.

Studien referert til nedenfor sendte spørreskjemaer til økologiske bomullsprodusenter og framstillere for å bedre forstå spesifikke framgangsmåter og miljøpåvirkning fra disse.

Resultatet fra undersøkelsen blant farmerne viste at de var veldig oppmerksomme på fordelene med økologisk bomullsproduksjon og ulempene med konvensjonell drift. Dette er vist i tabellen nedenfor. (Tabell 2 i artikkelen).

Tabell 2 Table 2. Organic practices cited in survey results and their benefits, compared with typical conventional cotton practices

Farmerne viste til bruk av dekkvekster, rotasjonsvekster, fellevekster, entomopatogener, insekt- og sykdomsresistente eller tolerante varianter samt seinere planting for å dra nytte av varmere jordsmonn. (Entomopatogener er biologiske midler for insektskontroll).

Seksti prosent av respondentene oppga ugras som den viktigst utfordringen for økologisk landbruk. Bøndene viste også bekymring for GM kontaminering fra nabogårder, plantevernmiddeldrift, været og tilgang på frø.

Etter at farmerne tok i bruk økologiske metoder, oppga 40% en økning av nytteinsekter på gården, inkludert gulløyne/ gulløyer (lacewings), marihøner og "mikrober" (antagelig relatert til opplevelsen av bedre kvalitet på jordsmonn).

Etterspørselen etter økologisk bomull er økende, og forfatterne av studien skriver at den vil øke ytterligere særlig dersom innsats blir lagt ned i å forklare de veldige miljømessige, sosiale og økonomiske fordelene fra økologisk bomull for produsenter, landbruksarbeidere og forbrukere.

Økologisk bomull vil dessuten fortsette å høyne miljølista for all bomullsproduksjon. Framover vil bomullsproduksjon bli mer karbonnøytral (eller karbonakkumulerende, dersom jordsmonn blir inkludert). I tillegg vil det antagelig bli forbedret dialog med forbrukere og regulerende myndigheter.

Teksten ovenfor er utdrag av artikkelen: Delate, K., Heller, B. and Shade, J. (2021) ‘ Organic cotton production may alleviate the environmental impacts of intensive conventional cotton production’, Renewable Agriculture and Food Systems, 36(4), pp. 405–412. doi:10.1017/S1742170520000356.
(Oppdatert 16.05.2024. Opprinnelig skrevet 15.05.2024)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.