MEDIA: Klesindustrien står for store utslipp

I Europa har bruken av klær det fjerde høyeste klima- og miljøavtrykket. Bare mat, boliger og reiser har større avtrykk, skriver NRK.

De refererer Verdensbanken som har sett nærmere på hvordan klesindustrien er med på å ødelegge miljøet inkludert klimaet:

  • Klesindustrien står for rundt 10 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen.
  • Hvert år forbruker klesindustrien 93 milliarder kubikkmeter vann. Det tilsvarer vannforbruket til 5 millioner mennesker.
  • Rundt 20 prosent av verdens kloakkvann kommer fra farging og behandling av klær.
  • Et lastebillass med klær brennes eller kastes hvert sekund. 87 prosent av fibrene som blir brukt til klær, ender opp med å bli brent eller havner på en søppelfylling.
  • Hvis ikke noe gjøres vil utslippene fra klesindustrien øke med 50 prosent frem til 2030. En FN-rapport i 2019 viste at verdens klesproduksjon doblet seg mellom år 2000 og 2014.
  • Å lage et par jeans krever 7500 liter vann, noe som tilsvarer et utslipp på rundt 70 kilo CO₂.

For å bøte på miljøproblemene forårsaket av klesindustrien, har regjeringene i EU-landene blitt enige om å forby ødeleggelse av ubrukte klær. Etter at netthandel med klær har tatt av, har andelen ubrukte klær som ødelegges økt kraftig. Regjeringene har bestemt at forbudet skal tre i kraft med det samme, skriver Reuters. (Dette er dog ikke vedtatt som lov enda av EU-parlamentet, slik NRK-artikkelen kan gi inntrykk av).

EU forbyr å ødelegge ubrukte klær

EU countries back ban on destruction of unsold textiles

****

Det er et åpent spørsmål om dette forbudet vil ha noen virkning. Vil usolgte varer rett og slett bli eksportert ut av EU for å omgå forbudet? Vil det gi kinesiske nettbutikker som fast fashion Shein enda bedre kostnadsmessige konkurransevilkår i forhold til kjeder som er lokalisert i Europa? Eller skal det bli importforbud fra slike nettbutikker, inkludert ebay og alibaba?

EU burde isteden foreslått å gi klær av bærekraftige materialer som økologisk bomull redusert omsetningsavgift. Da ville flere fått øynene opp for varer der miljøfotavtrykket er lite i utgangspunktet.
(Oppdatert 26.05.2023. Opprinnelig skrevet 26.05.2023)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.