OMTALE AV NY BOK: Kan vi avverge insektdøden?

«I år er det sekstiårsjubileum for Den tause våren, Rachel Carsons dramatiske bok om giftsprøyting og insektdød. Dave Goulson kommer med ny advarsel i årets bok, men gir oss også et lite håp.» Detter skriver Erik Steineger i Prosa #4 2022.

Steineger fortsetter: «Det har skjedd noe med holdningen til insekter de fem siste årene. Det liker jeg i hvert fall å tro.» Denne holdningsendringen kommer åpenbart fra forskning og dokumentasjon, ifølge forfatteren av bokomtalen.

Siden 1970 kan vi ha mistet over 75 prosent av verdens insekter. En god formidler av den bekymringsfulle situasjonen er den britiske biologen David Goulson. Årets bok heter Den tause planeten. Goulson er en tungvekter innen forskning på pollinerende insekter og hva som truer dem.

I boka tar Goulson for seg insektenes betydning, deres tilbakegang og dens årsaker, et framtidsperspektiv og en rekke forslag til hva vi kan gjøre før det er for seint. «Selv om forlaget kaller boka en alarmklokke om insektdøden, er den overraskende nyansert», skriver kritikeren Steineger.

Goulson skriver spesielt grundig om giftstoffer som årsak til insektdøden. Syntetiske pesticider som parathion og DDT ble opprinnelig markedsført som helt uten farlige giftstoffer. Ugressmidler, først og fremst glyfosat, som nå er det mest brukte pesticidet i verden, blir også markedsført som trygt for skadevirkinger. Goulson viser at dette er høyst diskutabelt.

I kapittelet som oppsummerer insektenes tilbakegang, trekker Goulson sammenligning til Agatha Christies Mord på Orientekspressen. «Når offeret er knivstukket av tolv personer – hvem er den skyldige? Alle tolv. Tilsvarende skyldes insektdøden en rekke faktorer, som tap av leveområder, klimaendringer, invaderende arter og andre menneskeskapte problemer. «Man kan naturligvis diskutere hvilke stikk som er dypest, men det ville ikke være særlig fruktbart». Her viser han til forskning på interaksjon mellom ulike stressfaktorer.»

Denne teksten er utdrag av omtale av boka Den tause planeten av Dave Goulson. Den engasjerende, kunnskapsrike omtalen er skrevet av Erik Steineger og publisert i tidsskriftet Prosa #4 2022.
(Oppdatert 05.11.2022. Opprinnelig skrevet 05.11.2022)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.