NY RAPPORT: Bomull er ikke en ekstremt tørst avling

Mange myter er knyttet til bomull. En slik myte er at bomull er en ekstremt tørst plante. Dette har blitt en allmenn sannhet. Selv Wikipedia mener det. Myten er i beste fall veldig overdrevet. Motivasjonen bak myten kan være å promotere en annen fibertype på bekostning av bomull.

Et eksempel er episoden “Fashion’s Dirty Secret” i BBC’s serie “Stacy Dooley Investigates” i 2018:

Nyhetsbilde

Illustrasjon fra rapporten.

Et annet eksempel er artikkelen "Ultra-fast fashion is eating the world" i The Atlantic 6. februar 2021:

Nyhetsbilde

Illustrasjon fra rapporten.

Veldig overdrevet
I realiteten er bomull en varme- og tørketolerant plante som er velegnet for tørre områder med lite nedbør. Bomull bruker 3% av verdens landbruksvann (grønt og blått vann) basert på de siste tilgjengelige dataene fra 2010. Dette tilsvarer stort sett arealet på 2,7% av dyrbar mark som er plantet med bomull. Sammenlignet med andre avlinger er ikke bomull blant dem som bruker mest irrigasjonsvann (blått vann). Den bruker mindre irrigasjonsvann pr. hektar enn ris, hvete, mais, soyabønner og mange grønnsaker. Irrigasjonsvann (blått vann) blir trukket fra overflate- eller grunnvann for «kunstig vanning».

Hva er kilden til påstanden om at bomull er spesielt tørst?
En av de tidlige kildene ser ut til å være WWF som i 2003 ga ut rapporten: “Thirsty Crops: Our food and clothes: eating up nature and wearing out the environment?”. Denne rapporten plukker ut bomull som ansvarlig for degradering av store økosystemer inkludert Indus-deltaet i Pakistan, Yangtze- og Yellow-elvene i Kina, Aral-sjøen i Sentral-Asia og Murray-Darling-elvesystemet i Australia. Rapporten advarte mot at vannforbruk som ikke er bærekraftig i bomullsdyrking, kunne gå ut over menneskelige behov for vann til drikke, vasking, matlaging og sanitær.

Problemet er ikke bomull
Det er riktig at bomull blir dyrket i mange områder som i utgangspunktet har mangel på vann. Og en tredjedel av alle kunstig vannede avlinger i verden (vannet med irrigert, såkalt blått, vann) blir dyrket i vannstressede områder.

Det er dog ikke riktig å legge skylda på en enkel avling eller en spesiell gruppe bønder. Klimaendringer, mangel på vannsparende teknologi, fattigdom og politisk styringssvikt er faktorer som bidrar til vannmangel.

Mange vannstressede regioner arbeider hardt for å tilpasse deres landbrukssektor til bærekraftig håndtering av vann. De fleste anerkjenner at mangel på rent vann er en alvorlig utfordring som store deler av planeten står ovenfor. Vann er en ressurs som inngår i verdiskapning på linje med andre ressurser.

Hvorfor kan du stole på denne informasjonen?
Teksten og tallene i denne artikkelen er hentet fra rapporten Cotton: A Case Study in Misinformation utgitt av Transformers Foundation i 2021. Dataene i denne rapporten kommer fra primærkilder og de nyeste, publiserte dataene. De bruker fagfellevurderte data der det er mulig. Data kommer da fra studier som blir evaluert for kvalitet av andre eksperter i samme fagområde før publisering.

Alle påstander i rapporten er faktasjekket av en uavhengig og erfaren faktasjekker som ikke er ansatt i noen bransjeorganisasjon.

***

Les også vår artikkel AKTUELT: Bomullens vannforbruk som utdyper temaet. Noen tall om bomullens vannforbruk som den refererer fra f.eks Spiegel, er misvisende. Se artikkel med oppdatert informasjon.
(Oppdatert 16.05.2022. Opprinnelig skrevet 16.05.2022)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.