FORSKNING: Svakere hudbarriere fører til raskere opptak av kjemikalier

Evnen huden vår har til å beskytte oss mot kjemikalier er noe vi arver, skriver en forsker ved det Karolinska Institutet i Sverige i omtalen av en ny forskningsundersøkelse. Studien viser at vanlige kjemikalier tas opp raskere hos personer med en genetisk svakere "hudbarriere". Ca. 10 prosent av skandinaver har mindre beskyttende hud, og dette vil kunne innebære en økt risiko for å rammes av hudsykdommer og kreft fra kjemikalier.

"Vi eksponeres stadig for kjemikalier via maten, hygieneprodukter, kosmetikk og tekstiler, for å nevne noen kilder", sier Karin Broberg, professor ved instituttet for miljømedisin.

"Proteinet filaggrin er viktig for hudens oppbygning og fuktighetsbalanse, egenskaper som påvirker hudens evne til å virke som barriere mot kjemikalier."

En genetisk variasjon som fører til lavere hudbarriere, er relativt vanlig i Nord-Europa. Omlag 10 prosent har denne genetiske forandringen. Forskere fant dobbelt så høye doser av et kjemikalie i urinen hos personer med denne mutasjonen i forhold til dem som ikke hadde den genetiske forandringen. Undersøkelsen ble gjort ved at forsøkspersonene ble eksponert for en ufarlig dose av kjemikalier på huden i fire timer.

Teksten ovenfor er utdrag av artikkelen Snabbare upptag av kemikalier vid svagare hudbarriär hos Karoninska Institutet.
(Oppdatert 18.01.2021. Opprinnelig skrevet 15.01.2021)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.