MEDIA: Klesindustrien står for 10 prosent av CO2-utslipp

Moteindustrien er en av de industriene i verden som slipper ut enorme mengder CO2 hvert år, skriver Vårt Land og refererer til NTB 12. desember 2018.

Ifølge tall fra FN står produksjon av klær for om lag ti prosent av de totale utslippene i verden.

43 klesfabrikker og motegiganter vil skjerpe ambisjonene på klimafeltet og få til en nettouttelling av klimagasser på null senest i 2050. Samtidig forplikter de seg til å redusere utslippene med 30 prosent innen 2030.

Nyhetsbilde

Fast fashion
Utslipp av CO2 i tekstilbransjen er knyttet til overdrevent forbruk og "Fast fashion". Klær er avfallskategorien som øker mest, ifølge Economist. Se filmen The true cost of fast fashion | The Economist på youtube:

FN-kampanje
Se pressemelding fra FN: UN Alliance For Sustainable Fashion addresses damage of ‘fast fashion’

****

Reduksjon av CO2-utlipp i klesproduksjonen er meget gode tiltak. Samtidig finnes det gode alternativer i dag. Utslipp av CO2 henger sammen med annen forurensing. Ved produksjon av økologisk bomull unngår vi forurensing og klimautslipp i forbindelse med sprøytemidler, kunstgjødsel, genmodifiserte frø og kunststoff. Øko-bomull er behandlet med færre kjemikalier i framstillingen, og naturfargete tekstiler er ikke behandlet med noen kjemikalier i det hele tatt. Transport fra produksjonsland foregår med båt og ikke med fly som ved "Fast fashion". Flere av syfabrikkene for øko-tekstilene fra Cotton Child er drevet av strøm fra vindkraft.
(Oppdatert 18.03.2019. Opprinnelig skrevet 18.03.2019)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.