AKTUELT: Er økologisk bomull garanti for at den er bærekraftig?

De fleste store kjedene blir nå med på den positive trenden med mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon etter forventninger fra samfunnet og myndigheter. I kles- og tekstilbransjen er trenden bærekraftige eller økologiske råstoffer. Hovedfokus er derimot fremdeles pris. Gir da "bedre" eller økologiske fibre noen garanti for at varene er miljøvennlige og bærekraftige? La oss se nærmere på dette.

Sertifiserte økologiske tekstiler har vært lett tilgjengelige i 30 år, men få kjeder benyttet seg av dette fordi prisen var for høy for massemarkedet. Kjedene og mange forbrukere var derimot ukomfortable med konvensjonelle dyrkings- og produksjonsmetoder. For å øke produksjonen og redusere prisen på økologisk bomull, ble Textile Exchange startet i 2002. Mange av de store kjedene er medlemmer. Sertifiseringene "Organic 100 Content Content Standard" og "Organic Blended Content Standard" garanterer at bomullen er økologisk fra råfiber til ferdige varer. Det vil si at bomullen ikke er genmodifisert og at sprøytemidler ikke er brukt. Dette er et stort framskritt i forhold til konvensjonell bomullsproduksjon. Men Textile Exchange kontrollerer ikke noe mer enn råstoffet. Framstillingen med kjemikaliebruk, utslipp og arbeidsforhold blir ikke kontrollert og sertifisert. Dette håndterer kjedene selv, som før.

Klær og tekstiler av økologisk bomull kan være produsert på konvensjonell måte i lavkostland. Da er de ikke bærekraftige for samfunn og miljø i sør.

Før Textile Exchange ble dannet, kontrollerte de tradisjonelle, økologiske sertifiserings-organisasjonene også økologisk bomullsproduksjon og i tillegg alle prosessene med framstilling av tekstiler. I 2002 gikk de sammen og startet en felles merkeordning, GOTS (Global Organic Textile Standard). Disse kriteria gjelder alle delene av framstillingen: økologiske råvarer, trygge kjemikalier, miljøvennlig utslipp, levelønn til arbeiderne og gode arbeidsforhold. GOTS-sertifisering medfører derimot at varene får en reell pris, altså prisen det virkelig koster å framstille varer på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Klær av GOTS-sertifisert økologisk bomull er kontrollert i alle stadiene av produksjonen. Da er de trygge for forbrukerne og bærekraftige for mennesker og miljø i sør.

Les vår nyhetsartikkel om GOTS og FN's bærekraftsmål

Økologisk bomull, som ikke er GOTS-sertifisert, men der ferdige varer er framstilt i Europa, kan vi anse som bærekraftige. For tekstiler som er framstilt i India, Bangladesh, Kambodsja eller andre sørlige land kan vi ikke uten videre se på dem som bærekraftige. GOTS er sannsynligvis for kostbart og omfattende for kjedene, men nå er trenden faktisk at bomull fra Textile Exchange også er for kostbart.

De store kjedene har startet et nytt initiativ som skal sikre bærekraftig bomull. Da skal de vestlige kjedene hjelpe bønder i sør med å redusere bruk av sprøytemidler og gå over til mer bærekraftige produksjonsmetoder. Dette er gode tiltak. Er derimot hovedmotivasjonen at kjedene har behov for å holde priser nede samtidig som de kan markedsføre bærekraft? Les: Forget Organic, Retailers Increasingly Are Turning to Sustainable Cotton hos Bloomberg. Se: web-siden til Better Cotton Initiative.

Klær og tekstiler av "bedre" bomull vil ha stort omfang, men gi små framskritt. Da blir ikke bærekraftsmålene til FN nådd.

Les vår nyhetsartikkel: Må tekstilarbeiderne i sør ta støyten?

Denne siste trenden sammen med redusert etterspørsel fra de store kjedene, er antagelig årsaken til at mengden av produsert økologisk bomull i verden er omtrent halvert fra 2009 til 2017, fra 240.000 tonn til 120.000 tonn. Nå øker den kun ca. 10 prosent i året. Produksjon av konvensjonell bomull utgjør stabilt ca. 27.000.000 tonn i året. Økologisk bomull er nå nede på 0,5 prosent av total bomullsmengde, etter å ha vært oppe på 1% i 2009. Kilde: Textile Exchange Organic Cotton Market Report 2018.

***

Vår oppfordring er å gå for virkelig sunn, miljøvennlig handel og støtte bærekraftig utvikling ved å velge GOTS-sertifiserte tekstilvarer eller økologiske bomullsvarer produsert i Europa. Cotton Child's bidrag er å levere slike varer til norske forbrukere.
(Oppdatert 26.11.2018. Opprinnelig skrevet 26.11.2018)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.