BOK: Hjelp biene

I dag forstår stadig flere hvor viktige biene er, og at deres helse og trusselen mot deres eksistens er et globalt anliggende. Pollineringsarbeiet som bier og humler utfører, er nødvendige for at vi skal overleve. Tre fjerdedeler av det vi spiser, har sin bakgrunn i denne viktige innsatsen som ikke koster oss et øre, skriver Joakim Petterson i boka Livet med bier.

Nyhetsbilde

 

Bier, humler og andre insekter har en av verdens viktigste oppgaver: pollinering, det vil si befruktning av plantene våre. Deres flittige arbeid øker våre avlinger og fremmer tilfanget av vekster som gir næring til mange dyr. Det er en tjeneste vi mennesker drar nytte av hver dag helt gratis.

De fleste av de pollinerende insektene er honningbier, som lever i store samfunn. I løpet av en dag, samler honningbiene fra en eneste kube nektar og proteinrikt pollen fra over 100 000 blomster og sprer samtidig pollenet fra blomst til blomst. Når biene roter rundt i blomstene og suger i seg nekar, overføres en del pollen fra pollenbærerne til blomstenes fruktemner og befrukter dem. Resten av pollenet fester seg til bienes ben og følger med hvem til kuben sammen med den oppsugde naktaren som siden blir til honning. For å lage en teskje honning kreves en halv million blomsterbesøk. Pollinering skjer ved hjelp av vinden, insekter, andre dyr og i enkelte tilfeller mennesker. Det hersker liten tvil om hvilken metode som er mest kostadseffektiv.

Det økologiske samspillet i naturen er komplisert, men hvis forutsetningene endres, kan ville vekster og dyr tilpasse seg de nye forholdene. Biene har historisk sett vist sterk evne til å overleve, men i dag endres verden så raskt og gjennomgripende at mange biearters eksistens er truet. Færre bieartier fører til mindre frøsetting hos ulike planter og dermed mindre grøder. Det er på høy tid å stoppe opp og tenke seg om. Det er vi som må forandre oss. Biene kommer ikke til å endre sin væremåte.

Det var i oktober 2006 at de første alarmmeldingene kom fra USA om at svært mange bisamfunn hadde forsvunnet plutselig og uforklarlig. Dette fenomenet skulle siden komme til å bli kalt Colony Collapse Disorder (CCD). I mediene ble det skapt et bilde av "massiv biedød", noe som var misvisende, siden tilveksten av honningbier fortsatt er god i hele verden, selv i USA. Derimot har det forekommet store tap av samfunn mange steder av ulike årsaker.

Det finnes mange ulike teorier og formodentlig flere årsaker til tapene av bisamfunn. Generelt ansees det at monokulturen som i stor skala minsker mangfoldet av planter, påvirker honningbier og andre pollinerere. Kjemikaliebruken har økt, og i dag behandles også mange planter allerede på frøstadiet med bekjempningsmidler. Giften lagres i plantene og kan føres videre til deres pollen og nektar, som biene tar med seg til kuben og mater sine larver med.

Det er lett å bli nedslått av alarmrapporter og dystre fremtidsutsikter. Løsningene kan virke fjerne og kompliserte, men selv en liten innsats kan gjøre en forskjell for honningbiene og de andre pollinerende insektene. Én måte å forbedre deres livssituasjon på er å invitere dem inn i våre hager. I Europa står nesten ti prosent av villbiene i fare for å bli utryddet, og i Norge er det rundt 170 arter villbier og 35 ulike humlearter som virkelig trenger vår hjelp for ikke å minke i antall.

Det finnes flere ting du kan gjøre for å forbedre livsmulighetene for de pollinerende insektene. Én er å forvandle hagen til en næringsrik oase ved å plante planter som er rike på pollen og nektar. Da bidrar du til en viss grad til å kompensere for at det har blitt vanskeligere for bier, humler og andre insekter å finne mat fordi man i dagens jordbruk dyrker større arealer av samme type planter som sjelden eller aldri står i blomst.

Hvis du planter bieplanter i hagen, hjelper du ikke bare insektene. Du får også en praktfull hage. Honningurt og hvitkløver i gressplenen er bra for insektene. Et sensommerbed med sommerfuglbusk (buddleja) besøkes av bier, blomsterfluer og sommerfugler langt inn i september. Spør på planteskolen hvilke planter biene foretrekker, og hva som passer på din tomt. Vil du dyrke i krukker, kan du velge eksotiske planter.

Finn ut hvor i hagen det er mest sol. Det er dit bier, humler og sommerfugler helst søker. Plant i grupper. Blå, lilla, gule og hvite blomster tiltrekker mest oppmerksomhet. Plant også planter som blomstrer til ulike tider på året, og kombiner gjerne med planter som blomstrer lenge. Da skaper du en biologisk mangfold i mikroformat, og biene får et rikt og variert tilbud av nektar og pollen fra tidlig vår til utpå høsten.

At plantevernmidler i jordbruket påvirker bier negativt, vet vi, og det gjelder også plenen din. Kjøp usprøytede planter, bruk bare ubehandlet jord uten gift, og hopp over kjemiske plantevernmidler. Skal du bruke gjødsel, finner du ut hva den inneholder. Komposter ditt eget husholdningsavfall.

Les mer om behovet for vann for insekter og om å lage bosteder for villbier og humler i boka Livet med bier av Joakim Petterson. Boka inneholder også oversikt over gode planter, busker og trær med nektar og pollen. Hoveddelen er innføring i birøkt. Teksten ovenfor er utdrag fra innledningen til denne boka. Les innledning hos issuu.com: Livet med bier.

Les også
Bier i byen hos renmat.no.

Tidligere artikler om bier hos Cotton Child
Biedød kan skyldes plantegift
Bier trives bedre i storbyen enn på landet

Aktuelle lenker
Liste over beste bieplanter for honningbier hos soylands-bigard.no
Bievennlige stauder hos hageland.no
12 biearter fursvunnet fra Norge Disse blomstene berger biene hos nina.no
Bier og blomster - det viktige samspillet hos fylkesmannen.no
Humlevennlige planter hos lahumlasuse.no
Bees pollinating cotton hos inflibnet.ac.in
Pollinator Protection Plan Cotton hos ncagr.gov
Heavenly organics wild honey conflict free business hos wired.co.uk
Increase in cotton yield hos tandfonline.com

****

I tillegg til å plante bievennlige vekster, hjelper det også biene å handle økologisk. Hos Cotton Child finner du klær og tekstiler av økologisk bomull.
(Oppdatert 11.05.2018. Opprinnelig skrevet 07.05.2018)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.