RAPPORT: GM-bomull har skapt problemer i India

Brutte løfter kaller engelske Soil Association sin rapport om veksten og fallet til genmodifisert bomull i India. Rapporten undersøker den astronomiske økningen og katastrofale fallet til GM-bomull i verdens største produsent og nest største eksportør av bomull.

Tilhengere av genetisk modifiserte (GM) avlinger påsto at dette ville løse en rekke problemer - fø verden, fjerne fattigdom i utviklingsland og øke avlinger. I realiteten har denne teknologien feilet konsistent med å levere det den lovet, og i stedet har noen av de fattigste menneskene i verden betalt en høy pris for denne bransjens "hype".

GM-bomull ble først introdusert i India i 2002 av Mahyco Monsanto Biotech (India) Ltd og støttet av en aggressiv reklamekampanje som involverte alt fra dansende jenter til kjendiser. Teknologien ble snart den dominerende kraften i indisk bomullsproduksjon, og i dag er omkring 90 prosent av Indias bomullsareal på 11.8 millioner hektar GM.

Pink bollworm slår tilbake
GM (Bt) bomull ble påstått å være motstandsdyktig mot det mest vanlige skadeinsektet på bomull i India, pink bollworm. Naturen utnytter et vakuum, og når et skadedyr er utryddet vil et annet mest sannsynlig ta plassen. Mens GM-teknologien var vellykket i å begrense antallet av pink bollworm, steg andre insekter inn i tomrommet, og avlingene ble angrepet av skadedyr som whitefly, jassid og thrips, og dette krevde ekstra bruk av sprøytemidler. I Punjab i 2015, ødela whitefly to tredjedeler av bomullsavlingen og forårsaket et tap på 629 million dollar og førte til at 15 farmere tok livet sitt. I 2006, bare fire år etter at Monsanto utga sin første-generasjon av GM-bomull, hadde pink bollworm blitt resistent mot den i vestlige India.

Monsanto utga så en mer kostbar, andregenerasjons Bt-bomull, men i løpet av et par år hadde pink bollworm utviklet resistens mot denne også. Hurtig utvikling av resistens skjer fordi Bt-planter er manipulert til å frigi giftstoffer kontinuerlig, og denne konstante, langtidseksponeringen legger til rette for overlevelse for ethvert skadedyr som er genetisk motstandsdyktig mot denne giften. Som et resultat har bruken av sprøytemidler økt de siste årene, fra rapporterte 0,5 kg pr hektar i 2006 opp til 1,2 kg pr hektar i 2015.

GM-bomull feiler, og farmere dør
I 2014 feilet 80% av bomullsavlingen på de 150.000 akrene i Raichur-distriktet. Farmere opparbeidet massive tap på over 4 millioner dollar. Cotton Advisory Board of India har funnet at det er en tredobling i kostnadene ved å dyrke bomull på grunn av den høye prisen til Bt-frø og andre tilførselskostnader som kunstgjødsel og nødvendige sprøytemidler for å håndtere de alvorlige skadedyrsproblemene.

Forkjempere for GM påstår at Bt-bomull har økt avlinger, men det meste av nylig økning i avlinger skjedde mellom 2002-5 da Bt utgjorde bare 0,4-5,6% av Indias bomull. Fra 2008 til 2012 mens produksjon av Bt-bomull økte fra 67% til 92%, falt størrelsen på avlinger jevnt og trutt. En 2015-undersøkelse ledet av en forsker ved University of California - Berkeley, fant at årlig selvmordsrate i regn-vannede områder i India er direkte relatert til økningen i innføringen av Bt-bomull. Undersøkelsen fant at fire av de sju faktorene som påvirket selvmordene er drevet av GM-industrien. I Vidarbha-regionen i Maharashtra-provinsen, har faktorene knyttet til kultivering av Bt-bomull ført til at 7.992 farmere begikk selvmord mellom 2006 og 2011. Formannen til et handlingsprogramm for å stoppe farmer-selvmord sa: "Den nedadgående trenden startet i 2006 da Bt-bomull ble introdusert.… Det førte til massive økonomiske tap, som de [farmerne] aldri kom seg opp av. Følgende var at voksende gjeld og nød tok sine offer… Multinasjonale selskaper forespeilet dem store drømmer om avlinger med Bt-bomull og ruinerte deres liv fullstendig’. En av statsrådene ansvarlig for introduksjonen av Bt-bomull i India, tidligere cabinet secretary TSR Subramanian, uttrykte nylig sin beklagelse for beslutningen: ‘På 1990-tallet introduserte jeg GM-bomull i India. Tjue år seinere angrer jeg...Jeg er ansvarlig for selvmordene til tusener av bomulls-farmere.’

Begynnelsen til slutten for GM-bomull?
I 2012 opplevde ikke-GM og økologiske farmere store problemer fordi tilgangen til ikke-GM, og særlig økologiske frø, ble knappere. GM ble da vurdert å være den største trusselen til bærekraftig økologisk bomull i landet og overalt ellers. Alt dette er nå endret. Bomullssesongen i 2016-17 hadde en nedgang i salg av Indisk Bt-bomull på omkring 15%. I Andhra Pradesh har regjeringen planlagt å redusere kultivering av Bt-bomull fra 670.000 hektar til 450.000 hektar på grunn av ødeleggelsene av pink bollworm i 2016, i tillegg til å foreslå alternative avlinger. I Punjab og Haryana har områdene til bomull gått ned med 27% etter som farmers går bort fra bomull etter siste sesongs ødeleggelse fra whitefly. I Uttar Pradesh har det gått ned med 19% av samme årsaker. Alt i alt har områdene plantet med Monsanto’s frø blitt redusert med grovt sett 10 prosent enten fordi farmerne har gått over til desi (lokal versjon av) bomull eller har fullstendig sluttet med å dyrke bomull. Times of India rapporterer på denne måten, ‘En gang var Bt-frø tilgjengelig til ekstra kostnad… Nå tilbyr tradere dem på tilbud’. Farmere forteller om tilsvarende avlinger fra desi-bomull til halvparten av innsatskostnadene sammenlignet med Bt-bomull.

Teksten ovenfor er oversettelse av sammendraget til rapporten Failed promises, the rise and fall of GM cotton in India, October 2017 av Soil Association.
(Oppdatert 21.11.2017. Opprinnelig skrevet 20.11.2017)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.