AKTUELT: Jordboka

All bomullsproduksjon og det meste av matproduksjonen er avhengig av sunn jord. Nå er 40 prosent av matjorda utarmet. Den opprinnelige mulden, som inneholdt 80% liv, har blitt redusert til mineraler, sand og støv. Mikroorganismene er borte, og CO2 går opp i atmosfæren. Produktiviteten i det industrielle landbruket er på rask vei ned, skrev Dagens Næringsliv 21.10.17 i intervju med professor Dag Jørund Lønning om hans nye bok, Jordboka.

- Vi har radikalt misforstått hva jord er. Når vi planlegger jordvern i Norge, verner vi arealet, ikke livet i mulden, sa Dag Jørund Lønning i intervjuet med DN. Mulden er det desidert største universet av liv på planeten. En sunn neve jord kan ideelt sett inneholde en trillion organismer. Det finnes for eksempel en gruppe bakterier som har til oppgave å frakte vann fra planterøttene ved flom, mens andre grupper frakter vann inn ved tørke.

Den opprinnelige grønne revolusjonen, altså det moderne industrilandbruket med store maskiner, kunstgjødsel, sprøyting og monokulturer, har skadet naturens systemer. Han ser for seg en ny grønn revolusjon som vil kunne gi nok mat til alle mennesker, mindre CO2 i atmosfæren og gjøre matjorden bedre rustet mot ekstremvær.

Teksten ovenfor er utdrag av artikkelen "Jorden fanger" i papirutgaven av Dagens Næringsliv 21. oktober 2017. Artikkelen nevnte ikke bomullsproduksjon. Dette har vi hos Cotton Child lagt til.

Se nettsiden til Jordboka - Det fantastiske universet under føtene våre - Me kan minst om det aller viktigaste.
(Oppdatert 06.11.2017. Opprinnelig skrevet 06.11.2017)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.