MILJØ: Kinas veivalg kan bli avgjørende for klodens miljø

Kinas miljøproblemer er formidable, og kan bli enda vanskeligere på grunn av en voldsom økonomisk vekst. Landets størrelse innebærer at det er av global betydning at oppgavene blir løst, skriver Kåre Willoch i en kronikk i Aftenposten.

I de siste tiårene har Kina kommet inn i en vekstbane som tilsvarer fordobling av brutto nasjonalproduktet hvert tiende år, det vil si en firedobling på bare tyve år. "Hvis Kinas utvikling skulle føre til et like forurensende forbruk per innbygger som USA har i dag, ville det alene innebære mer enn en fordobling av verdens samlede utslipp av såkalte klimagasser. Det er de utslippene som klimaekspertene mener kan forandre klimaet, med helt uoverskuelige ødeleggende konsekvenser. Denne utslippsøkningen vil vel å merke komme i tillegg til forventet økning fra andre utviklingsland. Hvis man vil stanse menneskenes påvirkning av klimaet, burde man i stedet redusere verdens utslipp med 60 prosent. Kursen peker med andre ord mot klimakatastrofe. Men det ville være helt urimelig å vente at de landene som er fattige i dag skulle ta det meste av byrden ved å unngå dette, ved å unngå økning i sine utslipp." "Hvis alle land satser for alvor på teknologi som allerede finnes for å bruke energi mer effektivt og utvikler et mer miljøriktig forbruksmønster, kan man redde klodens miljø selv om Kina og andre utviklingsland hevder sin rett til samme velstand som vi har", skriver Willoch. Les hele kronikken i Aftenposten


(Oppdatert 17.12.2002. Opprinnelig skrevet 17.12.2002)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.