WHO: Mistenker glyfosat brukt på GMO-bomull å være mulig kreftfremkallende

GMO-saken er i ferd med å endre seg dramatisk, skriver legene Philip J. Landrigan og Charles Benbrook på nettstedet til New England Journal of Medicine. For det første har det vært en skarp økning av mengden og antall kjemiske sprøytemidler som blir brukt på GMO-avlinger. For det andre har IARC (The International Agency for Research on Cancer) klassifisert glyfosat, sprøytemiddelet som blir mest brukt på GMO-avlinger, som “mulig kreftfremkallende for mennesker” og klassifisert et annet sprøytemiddel, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), som “sannsynlig kreftfremkallende for mennesker”.

Legene skriver at det amerikanske National Academy of Sciences har gjennomgått tryggheten til GMO-avlinger to ganger — i 2000 and 2004. Disse gjennomgangene, som fokuserte nesten utelukkende på de genetiske aspektene ved bioteknologi, konkluderte med at GMO-avlinger ikke medførte noen unik risiko for menneskers helse. De la til at genetiske endringer har potensialet til å danne uventede allergener eller giftstoffer. Begge rapportene anbefalte å utvikle nye verktøy for risikovurdering og overvåkning etter markedsføring. Disse anbefalingene har derimot stort sett gått upåaktet hen.

Nå endrer diskusjonen seg ved at det internasjonale IARC, som er del av WHO, har klassifisert sprøytemidlene brukt på GMO-avlinger som betenkelige for mennesker.

Les hele artikkelen: GMOs, Herbicides, and Public Health.

En undersøkelse i Argentina har påvist rester av glyfosat i GMO-bomull. Se: 85% of Tampons Contain Monsanto’s ‘Cancer Causing’ Glyphosate.

Glyfosat er den aktive substansen i plantevernmiddelet Roundup. Referanse: Wikipedia.

OIKOS: Glyfosat – verdens mest solgte sprøytemiddel.

Selv om det ikke er direkte relatert til bomullsproduksjon, tar vi med link til Bioforsk som sier: Glyfosat er det mest brukte ugrasmiddelet i Norge.
(Oppdatert 09.11.2015. Opprinnelig skrevet 09.11.2015)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.