Hvorfor må grønne varer koste mer?

På det åpne online-kurset "Greening the Economy: Lessons from Scandinavia" fikk spørsmålet om priser på grønne varer stor oppmerksomhet. Mange som deltok i debatten, var ikke villige til å betale ekstra. De mente at myndighetene må regulere eller subsidiere. Før myndighetene gjør dette, var det ikke aktuelt for dem å handle grønt. Andre mente at grønne varer, som bruker færre dyre, kjemiske ressurser, bør koste mindre enn de ikke-grønne.


En deltaker i debatten, skrev derimot at nåværende prising av varer er basert på en veldig ulogisk økonomisk beregning: å ta bort ressurser fra moder jord, i tillegg til å forurense, blir ikke regnet med noen steder. Priser og beregninger ville sett helt annerledes ut dersom dette ble tatt med.

Vår kommentar var at økologiske tekstiler koster mer fordi de økologiske bomullsavlingene er mindre enn de konvensjonelle. GMO, sprøytemidler og kunstgjødsel er ikke tillatt i økologisk landbruk. Da trengs mer manuelt arbeid til gjødsling, luking og til å beskytte plantene mot insekter.

I tillegg må hele produksjonskjeden bli sertifisert av en uavhengig tredjepart. Produsentene må betale for dette.

Økologiske sertifiseringer som GOTS krever at arbeiderne får en lønn til å leve av. I den konvensjonelle bomullsbransjen i India, for eksempel, blir barnearbeid mye brukt for å holde prisene nede. Dette er selvsagt ikke tillatt med økologiske kriteria.

Bare de tryggeste og mest miljøvennlige midlene er tillatt når bomull blir prosessert til ferdige produkter i henhold til økologiske kriteria. Disse midlene er ikke de billigste på markedet.

Til slutt må forhandlere legge på prosentvis moms (25%) og toll (10%) på alle ekstrakostnadene også. Myndighetene tar derfor en større avgiftssum fra økologiske produkter enn fra de billige, mindre sunne og mindre miljøvennlige.

***

For å drive dagens samfunn framover i en grønn retning, er vi derfor avhengige av bevisste, omtenksomme enkeltmennesker, så lenge myndighetene ikke er aktive pådrivere.

***

Se også: Lage en grønn økonomi

 
(Oppdatert 03.03.2015. Opprinnelig skrevet 25.02.2015)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.