Lage en grønn økonomi

Våre miljøfotavtrykk utfordrer nå grensene for hva kloden kan bære på flere områder. Kritiske grenser på fire av ni miljøområder er krysset eller er i ferd med å bli krysset, skriver forskere ved Stockholm Resilience Centre. Det haster med å redusere menneskers fotavtrykk for å unngå at klodens stabilitet blir ødelagt for alltid. Vi kan alle bidra med å velge mer miljøvennlige alternativer.

Det åpne online-kurset "Greening the Economy: Lessons from Scandinavia" tar utgangspunkt i disse grenselinjene for hva kloden kan tåle.

De fire grensene som er i ferd med å bli krysset, er:

 • klimaendringer,
 • biologisk integritet (tap av biologisk mangfold og utryddelse av arter),
 • endrede land-systemer (for eksempel avskoging) og
 • endrede biokjemiske kretsløp (fosfor- og nitrogenkretsløp).

To av disse, klimaendringer og biologisk integritet, kaller forskerne for kjernegrenser. Betydelig endring på et av disse områdene vil føre sammenhenger på kloden inn i en ny, usikker tilstand.

Områdene der kloden fremdeles er innenfor grensene for trygg aktivitet, er:

 • tykkelse på ozonlag i stratosfæren, 
 • havets surhetsgrad,
 • bruk av ferskvann,
 • aerosoler i atmosfæren (mikroskopiske partikler i atmosfæren som påvirker klima og levende organismer), og
 • introduksjon av nye substanser (for eksempel organisk forurensing, radioaktive materialer, nanomaterialer og mikroplast). På dette siste området har derimot forskerne lite datamateriale å bygge på.

****

Greening the Economy: Lessons from Scandinavia. Det er fremdeles mulig å melde seg på dette åpne online-kurset.

 

****

 

Økologisk bomull bidrar til å redusere miljøfotavtrykket på mange av grenseområdene:

 • klimaendringer: økologisk landbruk reduserer energiforbruket ved ikke å bruke sprøytemidler og kunstgjødsel. Det er mindre utslipp av klimagasser direkte fra landbruket. Produksjon av 1000 kg økologisk bomull belaster atmosfæren med 978 kg CO2-ekvivalenter mot 1800 fra konvensjonell bomullsproduksjon (se referanse nedenfor). 
 • biologisk integritet: økologisk dyrking viderfører lokalt tilpassede bomullssorter istedenfor dyrking av genmodifisert, patentbelagt bomull.
 • endrede landsystemer: økologisk landbruk viderefører tradisjonell kombinasjon mellom husdyrhold og vekstrotasjon av grønnsaker og bomull. I tillegg bruker bøndene miljøvennlige metoder, som likevekt mellom naturlige fiender, for skadedyrhåndtering. Åkrene er dessuten forholdsvis små med variert planting rundt dem.
 • endret biokjemiske kretsløp. økologisk bruker ikke kunstgjødsel. Dette gir lavere utslipp av fosfor- og nitrogenforbindelser til luft og vann.
 • bruk av ferskvann: tradisjonelle bomullssorter tåler tørkeperioder og kan dyrkes med regnvann.
 • introduksjon av nye substanser: i økologisk produksjon er det ingen sprøyting med giftige kjemikalier. Det er sterk reduksjon av kjemikaliebruk ved framstilling av tekstiler.

 

****

Nitrogenkretsløpet er i ubalanse
(Oppdatert 24.01.2022. Opprinnelig skrevet 26.01.2015)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.