NY RAPPORT: 10% av identifiserte kjemikalier for klær og tekstiler er antagelig farlige

Den svenske Kemikalieinspektionen har de siste årene hatt fokus på kjemikalier i klær og tekstiler på oppdrag fra regjeringen. Deres siste rapport, nr 6/14, identifiserer 2400 ulike tekstilkjemikalier og antyder at omlag 10% av disse kan være farlige for mennesker.

Arbeidet til Kemikalieinspektionen har vært vanskelig fordi det aller meste av klær og tekstiler kommer fra land i Østen som ikke er underlagt EU's regelverk. Kun en liten andel av kjemikaliene er registrert i EU's REACH-database, og liten eller ingen dokumentasjon følger tekstilene gjennom de mange leddene i framstillingen.

Kemikalieinspektionen skriver derfor at det er behov for ytterligere undersøkelser, mer kunnskap, bedre informasjonsoverføring fra produsenter og strengere regelverk ved import.

På slutten av rapporten, Annex 7, lister Kemikalieinspeksjonen opp alle kjemikaliene de har identifisert. De inkluderer nye parfymestoffer, farger, pigmenter, stabiliserere, antioksiderende stoffer og kjemikalier for etterbehandling (resins).

Kemikalieinspeksjonen skriver at det går med store mengder kjemikalier ved framstilling av tekstiler. For hvert kg stoff til t-skjorter blir det brukt 3 kg kjemikalier.

En del kjemikalier blir værende i sluttproduktet. Noe blir vasket ut som forurensing til miljøet. Den største trusselen for forbrukere her hos oss er fargestoff og etterbehandlingsmidler. Disse skal holde seg lenge i klærne og tekstilene.

De fleste tekstiler blir brukt i tett kontakt med huden. Kjemiske forbindelser kommer derfor først og fremst inn i kroppen via hudlaget. Dersom huden er tynn eller skadet, er risiko for opptak større. Dessuten har små barn økt risiko fordi de putter ting i munnen. I tillegg avgir tekstilartikler fibre ved daglig slitasje, og dette ender opp i husstøv i stort omfang. Det bidrar til at små barn, som er nærmest gulvet, blir særlig utsatt. Tekstilkjemikalier kan også komme inn i mat og drikkevann via forurenset miljø. Direkte innånding av kjemisk avdamping er særlig en risiko ved nye varer.

Astma- og allergiforbundet i Sverige har også fokus på kjemikalier i tekstiler og har kommentert rapporten fra Kemikalieinspektionen. Det er betydlig mer gifter i klær enn man tidigere trodde, skiver Madeleine Almberg, Epoch Times Sverige, etter samtale med Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och allergiförbundet. - Många kemikalier som används har inte utvärderats ur hälsosynpunkt och dessutom tillkommer helt nya kemikalier hela tiden, som vi vet väldigt lite om, sier Marianne Jarl i artikkelen: Betydligt mer gifter i kläder än man tidigare trott.

Her er rapporten fra Kemikalieinspektionen: Vi har listat farliga ämnen som kan finnas i textil.

***

For å illustrere omfanget av én type av tekstilkjemikalier, søkte vi i den store, kinesiske nettbutikken alibaba.com. Den viser viser 270 sider med søkeresultat for textile resins chemicals. Dette er 38 produkter * 270 sider = 10260 produkter.

***

Tryggest kan du være med klær og tekstiler av sertifisert økologisk bomull, gjerne med ubleket naturfarge. Sertifiserte øko-tekstiler er framstilt uten bruk av farlige kjemikalier. Kun et fåtall av helse- og miljøvennlige kjemikalier er brukt. Med økologisk (organisk) bomull får du sunne, trygge tekstiler for de minste og for hele familien.
(Oppdatert 25.11.2014. Opprinnelig skrevet 25.11.2014)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.