MEDIA: Det hvite gullet

"En kikk inn i de sosiale og miljømessige konsekvensene av verdens bomullsproduksjon, avslører den virkelige prisen på billige klær" skriver Uwe H. Martin i Aftenposten Innsikt, april 2014.

[Frøkonsernet M...] "hevder at deres genmodifiserte Bt-bomull tenger færre sprøytemidler og gir høyere avlinger enn konvensjonell bomull. Bønder forteller at Bt-bomull trenger mer gjødsel og usedvanlig mye vanning ..."

"Genkoden for Bt-giften er blitt tilsatt bomullsfrø, som dermed gir planter som produserer denne insektsgiften i vevet."

"Vidarbha, der man har dyrket bomull i tre tusen år, ble kjent som Indias selvmordsbelte etter at bruk av genmodifisert Bt-bomull ble tillatt i 2002. Prisen på bomullsfrø økte fra 7 til 1500 rupi pr. kilo. I snitt tok fire bønder livet sitt hver dag, som følge av konkurser og en tidligere ukjent pest ..., og selvmordsstatistikken har fortsatt å øke hvert år."

"Bt-bomull står for 93 prosent av all bomull som produseres i India."

"Presset av organisasjonens [WTOs] regelverk, ble India tvunget til å slutte å kjøpe bomull til regulerte priser og samtidig senke tollbommen. I dag reflekterer prisene de internasjonale prisene. Men amerikanernes subsidierte bomull selges til under 40 prosent av den lokale prisen i India, og har ført til et generelt prisfall på omtrent to tredjedeler."

"Bt-bomull er en genetisk modifisert variant av bomullsplanten, som inneholder en insektsdrepende gift. Produsert av M..." [Amerikansk kjemi- og frøkonsern].

"I Burkina Faso [i Afrika] er bomullen eksportvare nummer én og inntektskilde for rundt to millioner mennesker.

Etter å ha lidd under amerikanske subsidier og lobbyvirksomhet fra såkornselskapene, er Burkina Faso blitt det første landet i Vest-Afrika som godkjenner genmodifisert bomull, i håp om at den spådde økningen i avlingsstørrelsen også kan gi bøndene økt profitt.

Den nye strategien truer Burkina Fasos økologiske bomull, som klarer seg fint uten kjemisk kunstgjødsel og giftige plantevernmidler, som ivaretar jordsmonnet og krever 40 prosent mindre vanning - og dermed øker bøndenes inntektsgrunnlag."

"Bomull er et svært mykt fiber ... En essensiell råvare til klesindustrien. ... Til dyrkingen kreves en frostfri tidsperiode, mye sol, og moderate mengder regn."

"Selv om økologisk bomull er mer arbeidskrevende og gir mindre avling til å begynne med, er det mer lønnsomt for bøndene på grunn av høyere utsalgspris og lavere driftskostnader."

Teksten ovenfor er korte uklipp fra artikkelen "Det hvite gullet" som sto på trykk i Aftenposten Innsikt april 2014.

Se også forfatteren Uwe H. Martin's nettsted White Gold.
(Oppdatert 24.04.2014. Opprinnelig skrevet 24.04.2014)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.