AKTUELT: Sunt og miljøvennlig i sør og nord

Sunne og miljøvennlige tekstilvarer får vi bare når vi samarbeider med naturen. Da bruker vi ikke-giftige metoder for å dyrke fram myke naturfiber og omdanne dem til gode, sunne tekstiler.

Organisasjonen PAN UK får mange forespørsler fra bomullsbønder i mange utviklingsland som ønsker å konvertere til økologisk landbruk fordi de har fått se mange fordeler som økologisk bomullsdyrking kan gi. Problemet er derimot at konvertering til økologisk landbruk er en vanskelig prosess, og bøndene trenger å være sikre på å få solgt bomullsfibrene. Ved å velge å bruke økologisk bomull, bidrar du til å øke etterspørselen. Dermed lar du flere bønder endre sine liv. (Oversatt fra: Why should I use organic cotton?).

Spre gjerne oppfordringen også i sosiale medier. Du kan følge / like Cotton Child på facebook eller anbefale cottonchild.no / bomull.no til venner og kjente.

De siste årene har det vært oppvåkning omkring giftgruppen neonikotinoider (neonics). Neonikotinoider blir mye brukt også på bomull. Den amerikanske giganten M... beiser alle sine genmodifiserte bomullsfrø med dette. I tillegg blir stoffene brukt som sprøytemidler på konvensjonell bomull.

Pan UK forteller om problemet med neonikotinoider. "Dette er en helt ny klasse av plantevernmidler som kom på markedet for omlag 20 år siden. De er annerledes enn tradisjonelle plantevernmidler fordi de vanligvis ikke blir sprøytet. De beises på frøene. Når planten gror, blir plantevernmidlet tatt inn i selve planten. Hele planten blir giftig for insekter og alt annet som faktisk spiser den. Teoretisk vil bare insektene som spiser av planten dø. Undersøkelser viser at andre insekter som kommer i berøring med planten, også blir påvirket. Pollinerende insekter som bier, sommerfugler og møll som går rundt og samler pollen, får bitte små doser av en ekstremt giftig neurotoksin, mange tusen ganger mer dødelig enn konvensjonelle sprøytemidler. Mens disse dosene er bitte små, er de kumulative og ikke-reversible. Det vi nå ser, er at mengden av bier og pollinerende insekter går katastrofalt ned." (Oversatt fra filmen The problem with neonicotinoids).

I år har EU innført begrensning på tre neonikotinoider. (Växtskyddsmedel med neonikotinoider dras tillbaka. – Landbruksministeren må forby biegift).

Kjemikaliekonsern svarer med å saksøke EU. (Neonicotinoids ban: S... and B... sue European Commission).

Den svenske professoren i folkehelsevitenskap Carl-Gustaf Bornehag oppsummerer problemene omkring giftige kjemikalier for mennesker: "Vi har ikke fullstendige vitenskapelige bevis. Slik er det. Men vi har veldig mange indikasjoner, mener jeg, som peker i en viss retning. Da må vi begynne med slik diskusjoner som: hvor mye mer vitenskap skal vi ha før vi begynner å ta bort visse emner?"

"Når vi ser på dette med kjemikalier er det et gigantisk fullskalaforsøk med hele populasjonen. Man kommer med et produkt der produksjonen er det viktige. For å få en viss funksjon, må man bruke kjemikalier. Så ti år senere ser man da at dette her var jo ikke så bra. På en eller annen måte må vi endre på dette prinsipper slik at man tester først før vi introduserer."

"Det var bedre før fordi det ikke var så mange kjemikalier. I dag er det nesten umulig å undersøke fordi vi utsatt for en «jetteblanding». På den andre siden fantes det reelt farlige kjemikalier før som vi faktisk har fått bort: DDT, PCB, asbest...Vi har håndtert en del problemer, men vi har aldri vært så eksponert i menneskenes historie for så mange kjemikalier på risikolister som vi er i dag."

"Det handler også om at vi eksponerer den sårbare delen av populasjonen mye mer. Når man sammenligner hvor mye jeg ble eksponert for som barn og det barn blir i dag, er det en «jettestor» forskjell."

"Her i Europa handler det mye om hvor vellykket REACH-lovgivningen blir. Det er mer et politisk spørsmål enn et forskningsspørsmål. Et problem er at industrien motarbeider dette så effektivt. Det er sterke krefter man utfordrer der, altså." (Utdrag av slutten av videoen på siden: MEDIA: Vårt kjemiske samfunn).
(Oppdatert 12.11.2013. Opprinnelig skrevet 12.11.2013)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.