MEDIA: Skuffende i Johannesburg

Verdens ledere blir ikke enige om mye nytt i Johannesburg. Faktisk resulterer kjempemøtet i tilbakeskritt på noen områder.

Johannesburg-erklæringen gjentar forpliktelsen om "føre-var" prinsippet. Dette er ikke tilbakeskritt fra forrige toppmøte for ti år siden i Rio, men heller ingen framskritt. Det er ingen henvisning til "føre-var" i underkapitler som kjemikalier og biologisk mangfold, noe som er et tilbakeskritt fra Rio og andre FN-avtaler undertegnet de siste årene. I forbindelse med handel skal miljøavtaler være likestilt med handelsavtaler (WTO-regelverket). Dette er det samme som i Rio og er ingen fremgang, men heller ikke tilbakeskritt slik USA ville. Toppmøtet blir ikke enige om en egen setning under handel/globalisering om at all handel skal skje ut fra føre-var-prinsippet. Det er ikke enighet om fjerning av miljø-ødeleggende statssubsidier. Det er enighet om å redusere ødeleggelsene av naturressursene innen 2015 "der det er mulig", noe som er like vagt som i Rio. Verdens ledere er derimot enige om å gi mer penger til fattige land for vern. (Utdrag fra artikkelen "650 døde i går..." i Aftenposten 03.09.02). ---- Bomullen fra Cotton Child støtter rettferdig handel og er dyrket og fremstilt etter organiske, økologiske prinsipper


(Oppdatert 05.09.2002. Opprinnelig skrevet 04.09.2002)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.