FORSKNING: En ny hudsykdom?

En skremmende hudsykdom har dukket opp, eller har blitt mye vanligere, de siste ti årene. Pasientene føler at noe "kryper" og klør under huden, og de får alvorlig utslett som ikke gror. I tillegg danner det seg tråder (fibre) i huden, og disse inneholder plantelignende materiale. Lidelsen har fått navnet Morgellons sykdom. Amerikanske myndigheter kaller det også Unexplained Dermopathy.

Se informasjon hos CNN.

10.000 familier i USA, og mange i flere andre land, er berørt av denne mystiske hudsykdommen. Vi skrev i fjor om at bomullsarbeidere i India har fått eksem- og kløeproblemer etter å ha arbeidet med genmodifisert bomull. Dyr har også blitt syke. Er det noen forbindelse med Morgellons sykdom?

Se tidligere artikler: Genmodifisert bomull og Mer betenkelig genmodifisering.

Det nye sykdomsbildet høres uvirkelig ut. Pasientene ble heller ikke tatt på alvor til å begynne med. Legene sa at plagene var psykiske. Dette er også konklusjonen i Dermatology Online Journal fra 2008.

Skolemedisinen har derimot en lang tradisjon med å forklare ukjente symptomer som mentale lidelser. (En av de siste sakene i Norge var amalgam/kvikksølv i tannfyllinger). En sykehuslege sa i historien på den neste linken at han ikke ville ha noe med dette å gjøre. Les den gripende historien: Life With Morgellons - Sunny's Story.

Etter at flere konkrete tilfeller dukket opp, begynte noen leger og forskere å se nøyere på symptomene. De bekreftet at det virkelig var fremmed, organisk materiale under huden. For to år siden satte myndighetene i gang et forskningsprosjekt ved Kaiser Permanente Northern California. Siden har det vært stille fra de amerikanske myndighetene og forskningsprosjektet. Den eneste informasjonen de har gitt, er at materialet og data var ferdig samlet inn. Det var i november 2009. Analysearbeidet skulle da begynne ifølge amerikanske helsemyndigheters oppdatering.

På internett florerer nå spekulasjonene. Er det noe myndighetene ikke vil eller kan fortelle om? Konspirasjonsteorier har rikelig grobunn i dagens USA. Dersom genmodifisert mat og bomull er medvirkende årsak, vil det få veldig store konsekvenser for amerikansk næringsliv. Se den lange tidslinjen for forskningsprosjektet.

En forsker som jobber med Morgellons sykdom ved et universitet, har derimot fortalt om forskeres arbeidsmåter. Han skriver: Forskere går ikke ut med informasjon når de feiler (dvs ikke finner noe vitenskapelig interessant og verifiserbart). Det er først når de har fått godkjent en artikkel for publisering i et vitenskapelig tidsskrift, at de går ut offentlig. Les innlegg av Randy S. Wymore, Ph.D., Assistant Professor of Pharmacology & Physiology, Oklahoma State University.

Sannsynligvis er manglende resultater grunnen til at det offentlig støttede prosjektet ikke informerer offentligheten. Det er også usikkert om de finner noen sammenheng fra genmodifisert mat eller fiber - eller sprøytemidler - til sykdommen selv om noen spekulerer på dette. Den mystiske hudsykdommen kan også ha andre årsaker og/ eller være psykisk betinget.

Det kan være interaksjonseffekt mellom påvirkende faktorer. To eller flere årsaksfaktorer som opptrer samtidig, vil da forsterke sykdommen og til og med være en forutsetning for at den bryter ut. Faktorene virker da som katalysatorer på hverandre med en veldig samlet virkning. De er få slike interaksjonseffekter som er påvist i legevitenskapen. Antagelig er de vanskelige å avdekke. Se interaksjon – medisin og statistisk interaksjon hos Store norske leksikon på nett. Konkret eksempel på interaksjon: Gene-Environment Interaction.

(For å oversette engelske nettsider ovenfor, kan du blant annet bruke google's oversetter).

****

Norske og europeiske myndigheter viste fornuftig aktsomhet da de ikke tillot genmodifisert mat (og levende organismer). Dette forbudet gjelder derimot ikke genmodifisert bomull (og genmodifiserte bakterier for å produsere enzymer i vaskemidler).

GMO-bomull er en unødvendig risiko. Men, den eneste måten å være trygg på å unngå genmodifisert bomull, er ved å velge økologisk.

Økologisk bomull kan være en særlig fordel dersom barna har allergi eller eksem. Se opportunistisk infeksjon hos Wikipedia.

Alle bomullsvarene hos Cotton Child er økologiske og har hudvennlige fargestoff.
(Oppdatert 04.11.2010. Opprinnelig skrevet 04.11.2010)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.