BAKGRUNN: Fare med genmodifisering

Leger kaller genmodifisering det største ukontrollerte eksperimentet i historien. Uten at konsekvensene for folks helse og miljøet har blitt avdekket, har markedet på mindre enn sju år blitt overfylt av umerkede produkter med fremmed genetisk materiale. I USA er halvparten av all bomull nå genmodifisert. På verdensbasis ca 20 prosent.

Genmodifisert bomull, Bt cotton, virker som et sprøytemiddel (pestisid). Faktisk produserer den sitt eget giftstoff i form av giftige proteiner. Ved å sette inn et gen fra en bakterie, Bacillus thuringiensis (Bt), påstår forskerne at skademark (bollworms) vil spise planten og dø. De fleste bakterier inneholder gift. Det er derfor folk blir syke når slike bakterier kommer inn i kroppen. Som nevnt ovenfor produserer Bt giftstoffer som også dreper insekter. For mennesker medfører genmodifisert bomull en risiko for skadelig påvirkning, særlig hos barn med tynn hud og ømfintlig immunforsvar. Dessverre har ikke forskerne utredet ringvirkninger av de nye giftproteinene. Biotek-industrien og U.S. Food and Drug Administration sier at det ikke er grunn til å teste genmodifiserte produkter, heller ikke matvarer, fordi disse plantene ikke er annerledes enn resultatet av gammeldags plantekrysning. Nyere studier viser derimot at genmodifisert pollen kan føre til allergi og lungeproblemer. Og, varianter av genmodifisert mat har etter hvert blitt forbudt fordi det har vist seg at folk som har spist slik mat har blitt syke. Forskerne har ikke oversikt over hvordan de nye genene vil utvikle seg i fremtiden. Uforutsett ustabilitet kan dukke opp om mange, mange år. Pollen fra genmodifisert bomull spres med vinden og forurenser ville arter og naboavlinger. I motsetning til sprøyting, er denne forurensingen ukontrollerbar. Undersøkelser i USA viser at pollen kan fly opp til tre km, selv om Department of Biotechnology (DBT) sier at genene bare kan flytte seg to meter. I Canada har genmodifiserte planter bidratt til å lage superugras med tidligere ukjent hardførhet. Allerede nå har det kommet rapporter om at insekter har utviklet resistans mot Bt cotton. Bøndene må dermed sprøyte mer igjen, og forskerne må finne nye gengifter. Til slutt er det spørsmålet om antibiotika-resistens. Biotek-firmaer putter antibiotika-resistente gener inn i genmodifiserte planter som markører for å se om de fremmede genene, for eksempel Bt-genet, har blitt godtatt av cellenes motstandssystem. Hvis prøven ikke reagerer på antibiotika, har genet invadert den nye organismen. Dette er en enkel måte å test på, men metoden har helse- og miljømessige konsekvenser. Biotek-forskerne overser farene for å bidra til å introdusere nye antibiotika-resistente smittestoffer. (Basert på utdrag fra løpeseddelen "Bt cotton, A Deadly Trap" sendt til Indiske bønder fra Forum for Biotechnology & Food Security, 2002, og artikkelen "Genetically Altered Foods: We Are Being Exposed To One Of The Largest Uncontrolled Experiments In History" skrevet av legen Martha R. Herbert, publisert i Chicago Tribune 3. September 2000). Bomullen fra Cotton Child er ikke genmodifisert


(Oppdatert 23.11.2006. Opprinnelig skrevet 06.08.2002)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.