MEDIA: Langtflyvende sprøytemidler

Flere hundre tusen tonn sprøytemidler og usikret giftavfall fra Øst-Europa, Afrika og Asia vil forurense nordområdene i tiår fremover som giftregn og forurensete havstrømmer, skriver Aftenposten.

Nå er nye miljøbomber i ferd med å gå av, i form av usikrede lagre av organiske sprøytemidler i den tidligere østblokken, Asia og Afrika. I første omgang utgjør stoffene en trussel lokalt, men i neste runde er det polområdene som får svi, takket være de globale vind- og strømforholdene. Nordområdene er endestasjon for en rekke giftstoffer. Konsentrasjonen av miljøgifter i isbjørn, fisk og annet dyre- og planteliv i nordområdene er økende til tross for færre utslipp fra Norge og vestlige industriland. Forskere har funnet flere isbjørner som er tvekjønnet, trolig takket være høyt inntak av miljøgiften PCB. Både i fisk, fugler og annet polart dyreliv er det oppdaget urovekkende mengder miljøgifter. Stadig nye stoffer kommer til. Og flere giftstoffer som er forbudt i vesten, som sprøytemiddelet DDT, er fortsatt tillatt i flere utviklingsland. Det akutte problemet nå er avfallsdynger med ubrukte sprøytemidler som har hopet seg opp i en rekke land gjennom 30 år. FNs matvareorganisasjon FAO anslår opprenskingskostnadene for ett tonn sprøytemidler (pestisider) til rundt 4000 amerikanske dollar. Det gir en kostnad på rundt 3 milliarder kroner for å kvitte seg med giftavfallet i Afrika. En slik investering vil også har betydning for oss i Norge. Norges Naturvernforbund vil at Norge skal være en pådriver i dette arbeidet. (Utdrag av artikkelen "Giftregn truer nordområdene" i Aftenposten 05.08.02) Les om økologisk bomull fra Cotton Child


(Oppdatert 05.08.2002. Opprinnelig skrevet 05.08.2002)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.