TEKSTILRAPPORT: Skitne klær

I løpet av de siste årene har fokuset på miljø og klimaendringer økt voldsomt. Forbrukerne viser en stadig større interesse for hvor varene kommer fra og hvordan de blir produsert. Likevel finner vi fremdeles en lang rekke miljø- og helseskadelige stoffer i tekstiler som selges på det norske markedet. I de verste tilfellene brukes giftstoffer i alle produksjonsledd, fra sprøytemidler i dyrkingen av bomull og kjemikaliebruk i kjeden av underleverandører til forurensning i klesfabrikkene. Gift er funnet i regndresser, boxershortser, t-skjorter, håndklær og allværsjakker, skriver Maiken Pollestad fra Oikos og Per-Erik Shulze fra Naturvernforbundet i tekstilrapporten "Skitne klær".

I rapporten kan vi lese: Ifølge FNs matvare- og landbruksorganisasjon, FAO, lever 1 milliard mennesker i 80 land av en inntekt som er knyttet til bomullstekstiler. Det er estimert at minimum 120 millioner bønder er involvert i bomullsdyrking, 100 millioner fabrikkansatte lager klær, og hundretusener er ansatte i detaljhandelen i Europa og USA. 3/4-deler av produksjonen foregår i utviklingsland.

Kjemikalieintensivt

Konvensjonell, intensivt produsert bomull er ikke miljø, helse- eller arbeidervennlig på noe stadium i livsløpet. Fiberdyrkingen er det mest kjemikalieintensive stadiet i livsløpet for bomull. 25% av alle sprøytemidler mot insektangrep og ca. 11% av alle sprøytemidler mot plantesykdommer globalt brukes på bomull, selv om produksjonen bare dekker ca. 5% av verdens åkerareal.

Kjemikaliene som brukes på bomull er klassifisert blant de mest giftige sprøytemidlene som finnes og medfører alvorlige helseskader på mennesker og dyr. Kilder som WHO, FAO og IAASTD angir at ca. 3 millioner mennesker blir akutt forgiftet av sprøytemidler årlig hvorav 18.000 til 220.000 dør. Over 90% av tilfellene finner vi i utviklingsland.

I tillegg kommer høyt forbruk av kunstgjødsel som står for 50% av energiforbruket i landbruket og som er en av de største kildene til utslipp av drivhusgassen N2O.

Jord og vassdrag ved bomullsmarkene og tilknytning til produksjon av bomullstekstiler forringes og tappes for biologisk mangfold gjennom monokultur, høyt vannforbruk, redusert jordfruktbarhet, forsalting av jord, ørkenspredning og vannforurensing med utslipp av tungmetaller og andre kjemikalier, også fra farging og annen produsering.

Økologisk

Økologisk bomull dyrkes i 22 land og utgjør nå 0,55% av den globale bomullsproduksjonen mot 0,2% forrige sesong. De siste tallene fra Organic Exchange viser at økobomullsproduksjonen har økt med 152% det siste året. [I nyhetsbrev januar 2009 skriver Organic Exchange at produksjonen av økologisk bomull nå er høyere enn etterspørselen fra tekstilprodusenter].

Ved å dyrke bomull med økologiske metoder reduserer man giftbruken med 100% i selve bomullsdyrkingen og 93% gjennom hele livsløpet. I tillegg til at man ikke bruker kjemisk-syntetiske sprøytemidler, bruker man heller ikke kunstgjødsel, vekstregulerende midler eller kjemikalier for avløving.

Sertifisert økologisk produksjon innebærer også mange etiske produksjonsprinsipper og mer rettferdig handel. Dermed er det også et verktøy for sosial endring, ikke bare en landbruksmetode. Blant annet er bøndene med økologisk sertifisering sikret en merpris på mellom 20 og 50%, hvilket betyr at de som tjener minst i verdikjeden får mer. Det utgjør likevel en veldig liten forskjell for prisen på det endelige plagget.

GMO

Globalt er ca. 30 prosent av bomullen genmodifisert per i dag, og det estimeres at det vil øke til 50% innen 2010. i 2007 var 87% av amerikansk bomull genmodifisert.

Den vanligste genmodifiserte bomullen er programmert til å danne egne giftproteiner. Genene for dette er hentet fra giftige bakterier. Denne giften dreper så insekter som spiser av planten. Bomull har også fått endrede gener for å tåle sterkere sprøytemidler som normalt ville drepe dem.

Dyr som beiter på markene med genmodifisert bomull etter innhøstingen har blitt syke, og allergi har blitt et økende problem blant bomullsarbeidere. Motstandere av genmodifisering kaller dette det største, ukontrollerte eksperimentet i historien.

Teksten ovenfor er utdrag av rapporten Skitne klær. Les web-side med introduksjon og hele rapporten hos ForUM for utvikling og miljø.

 

****

 

Cotton Child ble ikke spurt om å delta i undersøkelsen, men står oppført som leverandør av økologiske bomullstekstiler på slutten av rapporten.

Alle varene fra Cotton Child er av sertifisert, økologisk bomull. Det er kun med økologisk bomull at du er garantert å unngå genmodifisert bomull. Og, naturfargete varer er ikke behandlet med eller tilsatt noen syntetiske stoffer.

Se svarene våre på en undersøkelse fra etiskforbruk.no
(Oppdatert 29.01.2009. Opprinnelig skrevet 26.01.2009)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.