ETTERTANKE: Fair trade

For noen dager siden kom det fram kritikk av en FairTrade-ordning på Nrk. Uheldige enkelttilfeller eller systemfeil er det viktig å avdekke. Hovedproblemet er allikevel like aktuelt som før. En stor andel av handelen i dag er ikke rettferdig og bidrar ikke til utvikling i sør slik økonomer, deriblant dem i WTO og Verdensbanken, forutsetter og forventer.

Britiske Oxfam har laget en liste over årsakene til at handel i mange tilfeller er urettferdig:

* Dumping. (Rike land subsidierer og støtter sin eksport).

* Ubalanserte verdensmarkeder. (Rike land kontrollerer og begrenser fattige lands adgang til verdensmarkeder med toll).

* Patenter.

* Regionale handelsavtaler (og avtaler mellom enkeltland).

Men hva med avtaler mellom rike og fattige økonomier? De rike, sterke vinner alltid – særlig i frihandelsavtaler som ofte fjerner de fattige landenes rettigheter til å bruke toll for å skjerme egen industri og bønder fra billig import. Peru's 28.000 bomullsfarmere står nå ovenfor ruin på grunn av foreslått frihandelsavtale med USA. Peru's regjering vil da måtte fjerne tollen på import – og den massivt subsidierte, amerikanske bomullen vil oversvømme markedet.

Oxfam peker på hva som har skjedd side utviklingslandene slo seg sammen og spurte etter mer rettferdighet. Verdens Handelsorganisasjon begynte samtaler i 2001 om å gjøre handelsreglene mer rettferdige, og mange håpet på at dette ville løfte millioner av mennesker ut av fattigdom.

Men siden 2001 har forhandlingene blitt suspendert gang etter gang. Hvorfor? Fordi de rike landene ikke har fått det slik de ønsker, mens utviklingslandene har stått sammen og spurt etter en mer rettferdig «deal». Teksten ovenfor er utdrag fra web-siden Trade hos Oxfam.

En ny president i USA vil antagelig ikke redusere subsidiene der. Bush foreslo å redusere landbrukssubsidiene, mens både Senatet og Kongressen overprøvde hans veto og økte subsidiene våren 2008. Se også: Brudd i WTO. Bra eller uheldig?.

I tillegg til de politiske faktorene som Oxfam påpeker, kommer prispresset fra vestlige selskaper som fører til ekstremt lave lønninger og dårlige forhold for tekstilarbeiderne i sør. Se WarOnWant og Spiegel.

Det er fare for at lavkonjunkturen i Vesten vil føre til økt proteksjonisme og støtteordninger for vestlig industri og landbruk kombinert med redusert bistand til, investeringer i og import fra utviklingsland. Mange venter også overkapasitet og lavere priser (deflasjon) på mange varer fra utviklingsland. Slik vil krisen i vesten føre til vanskeligere tider for dem som allerede har det vanskelig i sør. Dette er grundig diskutert i et notat og nyhetsartikkel fra Verdensbanken.

En nedgang for tekstilbransjen i India er allerede rapportert av indiske The Economic Times.

Vanligvis tar vi ikke med linker eller nyheter som ikke er relatert til handel og tekstiler, men gjør et unntak for å sette den økonomiske krisen i vesten i riktig perspektiv: «I dag sulter 18.000 afrikanske barn i hjel», skriver Redd Barna.

****

Tilbake til tekstilbransjen. Vi hos Cotton Child mener at giftfri produksjon, som ikke skader små og store, må være grunnsteinen i rettferdig handel. Ved økologisk bomullsproduksjon får bøndene ekstra betalt for å framstille varer med ekstra gode egenskaper. Les mer om økologisk bomullproduksjon.

Forbrukerne spiller en viktig rolle med å etterspørre mer rettferdig produserte varer og dermed bidra til å skape en bedre verden. Vi må derimot ikke glemme de aller fattigste. De trenger vår direkte bistand.
(Oppdatert 10.12.2008. Opprinnelig skrevet 10.12.2008)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.