FORSKNING: Giftblandinger farligere enn antatt

I bladet Ren Mat skriver OIKOS om nordiske forskningsrapporter som påviser helseskader fra giftblandinger i svært små doser. Dosene var for små til å være skadelige i seg selv. Det er synergieffekten som gir skader.

Den svenske professoren i økotoksikologi ved Uppsala Universitet, Per Eriksson, har påvist irreversible forandringer i hjernen hos voksne som følge av eksponering mot flere ulike miljøgifter i mors liv og de første leveårene mens hjernen ennå var under utvikling. Et resultat av skadene er adferdsavvik som hyperaktivitet.

Den danske seniorforskeren Ulla Hass ved Danmarks Tekniske Universitet har oppdaget at når gravide rotter utsettes for flere hormonforstyrrende stoffer - i doser som hver for seg er ufarlige - øker risikoen for misdannelser hos avkommet dramatisk. I forsøkene ble 60% av hannene født med misdannelser i kjønnsorganene.

Norske myndigheter sier: Risikovurderinger av eksponering for kjemiske stoffer er hovedsakelig basert på data om virkninger av enkeltstoffer. Samlet sett har vi lite kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av miljøgifter.

Teksten ovenfor er utdrag av artikkelen "Giftblanding farligere enn antatt" publisert i Ren Mat nr. 5 2008. Lenker til forskningsrapportene finner du på www.oikos.no/renmat

Tidligere artikkel hos Cotton Child om dette emnet: FORSKNING: Tilsetninger kan forverre eksem

****

Konvensjonelle klær og tekstiler, i tillegg til mat, drikkevann og kosmetiske produkter, kan føre til at betenkelige kjemiske stoffer kommer inn i kroppen. Mange kjemikaler vaskes raskt ut av tekstilene, mens andre er ment å vare lenge, slik som farger, antikrøllestoff og impregnering. Konvensjonell, genmodifisert bomull inneholder dessuten giftstoffer inne i selve fibrene.

Mange forskere mener at mennesker i dag er med på et stort, ukontrollert eksperiment.

Velg en tryggere vei. Velg økologisk!
(Oppdatert 30.10.2008. Opprinnelig skrevet 30.10.2008)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.