RAPPORT: Den virkelige grønne revolusjonen

I Madhya Pradesh, India, er gjennomsnittlig bomullsavlinger på farmer som deltar i et økologisk (bio) bomullsprosjekt, 20 prosent høyere en på konvensjonelle nabofarmer, viser en ny rapport offentliggjort på Biofach-messen i februar 2002. Rapporten gir eksempler på hvordan økologisk jordbruk gir meget store fordeler i utviklingsland.

Dokumentet inneholder analyser som viser potensialet for nye teknikker og ny praksis som arbeider med naturen, og ikke mot den, og som samtidig produserer trygge og gode avlinger. Rapporten viser til en rekke eksempler. I høylandet av Bolivia har bruk av benmel og fosfatholdige steiner og mellomavlinger med nitrogenbindende Lupin bidratt til å øke potetavlinger. Bruk av vekstrotasjon i Brasil har økt maisavlinger med mellom 20 og 250 prosent, og på Madagaskar har ordinære avlinger på 2-3 tonn pr. hektar økt til avlinger på 6, 8 og 10 tonn pr. hektar. I Etiopia har omlegging fra intensivt agrokjemisk bruk til fordel for kompostering bidratt til økt avkastning og gjort det mulig å dyrke flere typer avlinger. Denne artikkelen er basert på utdrag av rapporten "The Real Green Revolution", skrevet av Nicholas Parrott ved Cardiff University i Wales. Rapporten er utgitt av den tyske landbruksministeren Renate Kunast, Greenpeace, og the International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM). Les om Cotton Child's bomull


(Oppdatert 09.07.2002. Opprinnelig skrevet 03.06.2002)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.