TEST: Miljøgifter i håndklær

Det er liten kontroll med miljøgifter i importerte tekstilvarer. Den svenske Naturskyddsföreningen fant det forbudte stoffet nonylfenol i samtlige 20 håndklær i en nylig undersøkelse. Testnyheten ble videreformidlet av Grønn Hverdag.

Nonylfenol er tungt nedbrytelig og tas opp av planter og dyr i miljøet. Det har hormonforstyrrende effekter på fisk og kan skade foster og forplantningsevne hos pattedyr.

Naturskyddsföreningen fant også tungmetaller og formaldehyd i noen av håndklærne i testen.

Mest sannsynlig inneholder mange håndklær som blir omsatt i Norge, også nonylfenol og andre skadelige kjemikalier. Det er i utgangspunktet forbudt å importere varer som inneholder forbindelser av nonylfenol til Norge, men hverken miljømyndighetene eller tekstilbransjen har full oversikt, skriver Grønn Hverdag i artikkelen "Forbudt miljøgift i håndklær". (Februar 2013, web-siden er flyttet/ fjernet: www.gronnhverdag.no/artikkel.php?artikkelid=3259).

****

SFT presiserer at i Norge er det med noen få unntak - blant annet vaske- og rengjøringsmidler og bilpleiemidler - forbudt å bruke kjemikalier med nonyl- og oktylfenoler. Den som importerer er ansvarlig for at produktene som tas inn i Norge, ikke skal medføre helse- eller miljøfare. Se Nonylfenoler i badehåndklær hos sft.no.

****

Hos Cotton Child finner du gift- og kjemikaliefrie håndklær med Svane-merket og andre europeiske miljømerker. Alle varene er av økologisk produsert bomull.

Se menyen for håndklærne
(Oppdatert 20.09.2007. Opprinnelig skrevet 20.09.2007)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.