KLIMA: Stortingsmeldingen

Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg, og det er menneskeskapte utslipp av klimagasser som forårsaker endringene. Klimaendringene vil få svært alvorlige konsekvenser og vil ramme de fattige i utviklingsland hardest. Global oppvarming er den største utfordringen som verdenssamfunnet står ovenfor, står det i Stortingsmelding nr. 34 som kom 22. juni.

I følge meldingen er en bedre internasjonal klimaavtale det viktigste elementet i norsk klimapolitikk. Det overordnete målet for FN er å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren til et nivå som avverger farlig menneskelig påvirkning av klimasystemet.

Sentrale virkemidler er at forurenser skal betale. Etter at Norge har sluttet seg til det europeiske kvotesystemet, vil om lag 70 prosent av de nasjonale utslippene være underlagt kvoteplikt eller CO2-avgift.

Særskilte tiltak kan også bli vurdert for å mobilisere befolkningen til tidligere omstilling til forbruksmønstre som gir lave utslipp, enn det som en forventet stigende karbonpris vil utløse alene.

Les St.meld. nr. 34 (2006-2007)

****

Stortingsmelindingen inneholder god bakgrunnsinformasjon om klimaproblemet og gir godt grunnlag for klimaforlik i Stortinget. Meldingen nevner behovet for endring til klimavennlig forbruk.

Miljø- og klimavennlige klær og tekstiler er tilgjengelige allerede nå uten at de koster mye ekstra. Med økologisk bomull får du sunne kvalitetsvarer som skåner miljøet og livet i sør. Velkommen til å handle klær og tekstiler for hele familien fra Cotton Child.

Les mer om økologisk bomull
(Oppdatert 05.07.2007. Opprinnelig skrevet 05.07.2007)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.