MEDIA: Brudd i WTO. Bra eller uheldig?

Bomull sto sentralt ved oppstarten av de siste forhandlingene i WTO. Land i sør med Brasil i spissen hadde klaget USA's bomullssubsidier inn for WTO. USA's subsidier førte til at det ble billigere å importere amerikansk bomull enn å bruke den lokale i land som Mali i Vest-Afrika. Da WTO besluttet at USA's subsidier var ulovlige, knyttet USA spørsmålet til landbrukssubsidier generelt. Dette var det altså ikke mulig å bli enige om nå i juli 2006

Handel har vært motoren i verdens økonomiske vekst de siste 50 årene, men mange fattige land har blitt glemt igjen idet de rike har subsidiert landbruk og blokkert tilgang til deres markeder, skriver BBC.

De 30 rikeste landene subsidierer egen landbrukssektor med 305 milliarder dollar årlig. Samtidig gir disse landene kun 50,6 milliarder dollar i uhjelp. De siste 20 årene har støtten til landbruket holdt seg på samme nivå, mens uhjelpen er redusert. * At-a-glance: Poor countries and trade på bbc.co.uk.

Landene i sør har argumentert med at subsidier til bomullsbønder stimulerer til overproduksjon, reduserer priser og ødelegger bomull som inntektskilde for kontanter. Brasil mener at deres økonomi går glipp av over 600 millioner dollar årlig i eksport på grunn av subsidier i USA.

Verdensbanken har estimert at 140 millioner mennesker kunne bli løftet opp av fattigdom innen 2015 dersom WTO-medlemmene ble enige om å avvikle subsidier og senke barrierene mot handel med landbruksprodukter. * Textiles and Clothing Summary hos Center for International Development at Harvard University.

Fram til nå har vestlige land sammen med WTO og Verdensbanken oppmuntret til og stilt krav om liberalisering og privatisering av landbrukssektoren i sør. Det er derfor ikke underlig at land i sør kaller det siste forhandlingsbruddet for hykleri. Et eksempel på forskjellsbehandlingen mellom nord og sør er avtalen mellom WTO og Kambodsja fra 2003.
- Kambodsja binder eksportsubsidiene i landbruket til null og vil ikke bruke noen eksportsubsidier for landbruksprodukter.
- Ikke senere enn 1. juni 2005 vil Kambodsja eliminere kvantitative restriksjoner på import av kunstgjødsel, sprøytemidler og andre landbruks-input. * What Cambodia has promised hos wto.org.

Denne artikkelen gir et godt bilde av posisjoner og interesser før denne siste WTO-runden. * What sort of development do we want? på bbc.co.uk.

Noen organisasjoner i Norge mener at bruddet i WTO er bra. De er imot økt handel på grunn av økte utslipp. Framtiden i våre hender gir derimot et mer balansert bilde av transportutslippene. "Det er [...] viktig å være klar over hvor lite utslag transportavstanden gir, mener Hermstad, og legger til at dersom du spiser langreist mat hver dag hele året så slipper du ut ca 145 kg CO2. Dette tilsvarer ca 1,5 prosent av ditt årlige CO2-utslipp." * Langreist mat ingen miljøversting hos framtiden.no.

Se også: * Profile: World Trade Organization på bbc.co.uk.

* World Trade Organization på wikipedia.org.

* - Norge støtter skadelig eksport og dumping på aftenposten.no.

****

Vi hos Cotton Child tror at handel er den eneste veien å gå for utvikling i sør, men da må handel være rettferdig, og avtaler over landegrenser må være omtenksomme og langsiktige.

Maktbasert og uregulert handel kan bidra til økte forskjeller mellom nord og sør. Arbeidere fanget i "slavestrukturer" får ikke ta del i noen velferdsøkning. Arbeid og handel kan da føre til dårligere forhold. (Se historien om de indiske bomullsbøndene).

I vår tids internasjonale handel, der det er minimalt med reguleringer, er det opp til hver enkelt forbruker og hvert enkelt firma hva slags handelssystem man vil delta i. Til syvende og sist er en positiv utvikling av verden avhengig av bevisste forbrukere som legger vekt på sunn, miljøvennlig og solidarisk produksjon i sør.

Les også om bomull som en rød tråd gjennom historien.

I økologiske bomullsprosjekter får bøndene forhåndsavtalte priser som ligger høyere enn prisene på bomullsbørsene. Dette er kompensasjon for høyere kvalitet, for merarbeid og for å oppveie for kunstig lave priser på det konvensjonelle bomullsmarkedet.

Velkommen til å handle hos Cotton Child.
(Oppdatert 23.09.2006. Opprinnelig skrevet 25.07.2006)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.