NYTT: Regelverk for kjemikalier

Mot slutten av dette året eller på begynnelsen av neste kommer Norge sannsynligvis til å innføre et nytt regelverk for kjemikalier i tråd med EU-vedtak. Dette er et steg i riktig retning, men ikke nok for at leverandører og myndigheter kan garantere trygge forbrukerprodukter. Årsaken er at importerte varer i hovedsak ikke omfattes og uklarheter i reglene.

Det viktigste framskrittet med det nye regelverket er forbedret informasjon om virkninger av og giftighet ved kjemikalier. For tiden er det kun nye kjemikalier som har blitt systematisk registrert hos og evaluert av myndighetene. Den største andelen av kjemikalier som var på markedet før 1981, finnes det ikke detaljert offentlig informasjon om.

Regelverket REACH vil rette på dette. REACH står for "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals". Industrien vil få 11 år på å registrere alle ekstisterende kjemikalier. Omlag 3000 kjemiske stoffer må testes for toksiologiske (giftige) egenskaper ved dyreforsøk og biologisk simulering. Informasjonen om kjemikalier på det europeiske markedet blir dermed sterkt forbedret.

REACH omfatter derimot ikke ferdige, importerte artikler. Det aller meste av tekstilene på det norske markedet er importert fra land utenfor EØS. Kun dersom de kjemiske stoffene er klassifisert som farlige, er tilstede i samme produkttype med over 1 tonn pr. år og er beregnet å lekke ut under bruk, er registrering påbudt under REACH. Registreringspliktige artikler ser derimot ikke ut til å behøve autorisasjon i REACH. (Autorisering er avgrenset godkjenning av substanser evaluert som bekymringsfulle / farlige). Myndighetene må da eventuelt stanse import av særlig farlige artikler utenfor REACH-regelverket.

Importører har ingen generell opplysningsplikt om hvilke kjemikalier som inngår i ferdige artikler ifølge REACH.

REACH vil ikke omfatte polymerer og er dårlig tilpasset enzymer (biologisk produserte kjemikalier).

Norske myndigheter og miljøorganisasjoner er kritiske til retningen behandlingen av REACH har tatt i EU. Det ser ut til at de mest skadelige kjemikaliene kan få autorisasjon selv om tryggere alternativ finnes.

Informasjon for denne artikkelen er hentet fra: * International Chemical Secretariat: Innføring og beskrivelse av REACH

* SFT: EU-kommisjonens REACH-forslag

* Friends of the Earth Europe

* Miljøvernministeren: EUs vedtak på REACH ikke godt nok for de farligste kjemikaliene

****

Det tryggeste for helse og miljø er tekstiler som er produset med en proaktiv og restriktiv holdning til bruk av kjemikalier. Hele produksjonskjeden må da delta med denne holdningen, ikke bare de siste leddene. I trygge, miljøvennlige produksjonskjeder er det naturlig å bruke rene, økologisk produserte fibre.

Les mer om økologiske bomullsklær.
(Oppdatert 10.02.2006. Opprinnelig skrevet 03.02.2006)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.