G8 AKTUELT: Afrika utarmes av bomull

Nå som det meste av den lokale skogen har blitt hugget i Banikoara i det vestafrikanske landet Benin, peker innbyggerne på bomullsavlingene for å forklare hvorfor temperaturen stiger, regnet forsvinner og villdyrene har blitt borte - deriblant elefantene som gjorde at folk opprinnelig slo seg ned i området. Dette skriver Leif Brottem i en forskningsartikkel i juli 2005.

Brottem skriver: Kun å oppheve amerikanske bomullssubsidier vil ikke redde afrikanske bønder. En mer bærekraftig og økologisk omlegging er nødvendig. Nå er jordsmonnet i ferd med å bli utarmet, og livsgrunnlaget forsvinner. Bomull dyrkes hovedsakelig i ensidig monokultur for eksport i Benin. Landet mottar hele 80 prosent av sine eksportinntekter fra bomull. Når prisene nå er historisk lave på grunn av amerikanske eksportsubsidier, må dyrkingen intensiveres og områdene utvides. Benin mister rundt 100.000 hektar med skog hver år, for det meste i bomullsområder. "Bomullsproduksjon vil bli redusert her etter hvert fordi jorden blir utarmet", sier Orou Guere, sekretær i et lokalt kooperativ. Dette kommer til å skje samtidig som befolkningen øker og muligheten til inntekter fra andre landbruksvarer blir borte. Artikkelen påpeker at utviklingen er negativ for mange i Afrika. Afrikanere har større vanskeligheter med å betale for basisnødvendigheter i dag enn for 25 år siden. I Benin har nå 22 prosent av befolkningen ikke nok å spise. Teksten ovenfor er utdrag fra en artikkel hos Foreign Policy In Focus (FPIF). Les hele artikkelen: The Limits of Cotton: White Gold Shows its Dark Side in Benin

****

Vi har tatt med utdrag fra denne artikkelen fordi den viser hvordan konvensjonell bomullsdyrking er med på å ødelegge livsgrunnlaget i Afrika. Det virker som forfatteren også er kritisk til Oxfam i artikkelen. Dette kan bygge på mangelfull kjennskap til økologisk produksjon. Økologisk drift betyr nettopp en variert dyrking. Økologiske prosjekter tar også hensyn til at ikke alle områder egner seg for bomull. Ingen har en enkel oppskrift på riktig utvikling av verden, men vi tror, som Oxfam, at økologisk dyrking sammen med fjerning av eksportsubsidier i vesten, vil forbedre forholdene for fattige bønder i sør. I økologisk produksjon blir bomull dyrket i rotasjon med andre avlinger. Hensikten er bærekraftig bruk av miljøet for å opprettholde livsgrunnlaget samtidig som landene i sør får eksportinntekter for selv å kunne importere varer for videre utvikling. Les mer om økologisk bomull. En av produsentene til Cotton Child driver økologiske bomullsprosjekter i Afrika.


(Oppdatert 20.10.2005. Opprinnelig skrevet 27.07.2005)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.