FORSKNING: Vi vet for lite om effekter av miljøgifter

Dette sier Terje Sagvolden som er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Han jobber med å finne hvorfor barn får ADHD og tror en av årsakene kan være miljøgifter, skriver bladet Natur og Miljø.

- Det er gjort svært liten forskning på hvordan miljøgifter påvirker hjernen. Forskeren har søkt i litteraturen særlig på insektsprøytemidler og soppsprøytemidler, men han fant svært lite. Sagvolden fant sammenhengen mellom ADHD og miljøgifter ved en tilfeldighet da han gjorde studier på rotter noen år tilbake. - Vi så da at de rottene som ble utsatt for enkelte typer PCBer hadde liknende adferdsmønster som de vi ser hos barn med ADHD, spesielt hyperaktivitet. Sagvolden påpeker at miljøgifter kan påvirke fosterutviklingen og barn i større grad enn voksne. - Dette er fordi deres hjerne og nervesystem ikke er ferdig utviklet enda. For at nervetrådene skal finne fram er de blant annet avhengige av naturlige kjemiske signaler som lett blir forstyrret av miljøgifter og annen kjemisk stimulering, sier Sagvolden. Utdrag av artikkelen "Vi vet for lite om effekter av miljøgifter" i Natur og Miljø, Norges Naturvernforbund, 1-2005.

****

Les om tekstiler fri for miljøgifter.


(Oppdatert 02.11.2006. Opprinnelig skrevet 16.03.2005)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.