MEDIA: Seier for fattige bomullsbønder

Verdens fattige bomullsbønder har grunn til å juble, skriver Vårt Land i en artikkel 5/3-05. WTO har på nytt besluttet at amerikanske bomullssubsidier er ulovlige og handelsvridende.

USAs subsidier fører til lavere verdenspriser og tap for andre bomullsprodusenter. Europeiske land og USA subsidierer til sammen eget landbruk med 100 milliarder dollar årlig. USA bruker alene over tre milliarder dollar på sine bomullsbønder.

Innen bomullssektoren er det særlig bønder i vest-afrikanske land som er taperne. 10 millioner mennesker i disse landene har bomullsproduksjon som viktigste inntekt. En typisk bomullsbonde i Mali kan tjene 3500 kroner årlig.

USAs subsidiepolitikk har ført til så lave priser på verdensmarkedet at mange bønder i Mali ikke engang har råd til å sende barna til skole. Men også bomullsbønder i mange andre fattige land lider under lave priser.

Alt i alt er to milliarder mennesker i utviklingsland avhengige av landbruksinntekter. 800 millioner må leve for en dollar om dagen eller mindre.

Trolig vil USA prøve å forsinke iverksettelsen av vedtaket i WTO, skriver Vårt Land.

(Utdrag av artikkelen "Seier for fattige bomullsbønder" på vl.no 05.03.05)

Les hele artikkelen på vl.no

****

Les mer om økologisk produsert bomull hos Cotton Child
(Oppdatert 07.05.2006. Opprinnelig skrevet 05.03.2005)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.