MEDIA: Presser bønder i sør

Mens skepsisen til genmanipulerte bomullsfrø sprer seg i USA, selger multinasjonale selskaper frø til fattige bønder i sør. Etter at genmanipulerte avlinger har slått feil, har bønder i India betalt bomullsgjeld til frøselskapene med kroppsdeler og egne liv, skriver magasinet Folkevett.

Selv om multinasjonale selskaper drev ulovlig forsøk med genmodifiserte bomullsavlinger i India i 1999, er selskapene i dag tatt inn i varmen av indiske myndigheter. Målet med genmodifisering er å få større avlinger, redusert bruk av sprøytemidler og planter som er mer motstandsdyktige overfor skadedyr. 16 prosent av den totale bomullsproduksjonen i verden var genmodifisert i fjor. Undersøkelser viser derimot at det ikke lønner seg å dyrke genmodifisert. Skadedyrene som har blitt manipulert bort har blitt erstattet av andre. Det er også tilfeller der skadedyrene har blitt resistente. Avlinger som var kodet for å klare seg uten sprøytemidler, trengte kjemikaliene likevel, viste en amerikansk undersøkelse. Ingen genmodifiserte avlinger har gitt de resultatene man var lovet på forhånd. Resultatet for mange Indiske bønder er at de har opparbeidet gjeld til frø- og kjemikalieleverandørene, som solgte ubrukelige frø til overpris. Vitner i en rettssak har fortalt om omfattende salg av kroppsdeler for å betjene gjelden. Selvmord blant bomullsdyrkere i India er heller ikke uvanlig. Multinasjonal agro-business ser et enormt potensiale i å bruke landbruket i India som testområde for vitenskapelige nyvinninger vi ikke aner de langsiktige, biologiske virkningene av, sier en talsmann for Network for Consumer Protection. Det multinasjonale selskapet som hadde 80 prosent av verdensmarkedet for genmodifiserte avlinger i 1999, var tidligere kjent for produkter som PCB, DDT og Agent Orange, det siste ble brukt under Vietnamkrigen for å ribbe trærne for løv. Utdrag fra artikkelen "Presser bønder i sør" i Folkevett nr 2/ 2001.


(Oppdatert 12.04.2002. Opprinnelig skrevet 20.06.2001)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.